SINH THIẾT QUA DA ĐƯỜNG NỘI MẠCH KẾT HỢP CAN THIỆP ĐIỀU TRỊ MỘT TRƯỜNG HỢP HỘI CHỨNG TĨNH MẠCH CHỦ TRÊN BÁO CÁO TRƯỜNG HỢP LÂM SÀNG

SINH THIẾT QUA DA ĐƯỜNG NỘI MẠCH KẾT HỢP CAN THIỆP ĐIỀU TRỊ MỘT TRƯỜNG HỢP HỘI CHỨNG TĨNH MẠCH CHỦ TRÊN BÁO CÁO TRƯỜNG HỢP LÂM SÀNG

SINH THIẾT QUA DA ĐƯỜNG NỘI MẠCH KẾT HỢP CAN THIỆP ĐIỀU TRỊ MỘT TRƯỜNG HỢP HỘI CHỨNG TĨNH MẠCH CHỦ TRÊN BÁO CÁO TRƯỜNG HỢP LÂM SÀNG
Hội chứng tĩnh mạch chủ trên là một tình trạng ít phổ biến trong thực hành lâm sàng, đa số do nguyên nhân ác tính ở trung thất. Việc chẩn đoán bản chất tổn thương ở trung thất thường gặp nhiều thử thách trong việc lấy mẫu, đặc biệt ở các khối u nằm sâu được bao quanh và xâm lấn mạch máu lớn thì sinh thiết qua da dưới hướng dẫn CT hay siêu âm gặp nhiều khó khăn và nguy cơ biến chứng cao, vì vậy để lấy mẫu bệnh phẩm thường cần nội soi trung thất là một phương pháp khá xâm lấn đặc biệt khi việc điều trị phẫu thuật đã quá chỉ định. Một bệnh nhân có khối u trung thất nằm sâu, xâm lấn và gây hội chứng tĩnh mạch chủ trên được chúng tôi tiến hành sinh thiết qua da đường nội mạch bằng Forcep sau đó can thiệp đặt giá đỡ có lớp phủ điều trị tình trạng hẹp tĩnh mạch. Kết quả sinh thiết cho bản chất khối u là Lymphoma tế bào lớn và việc đặt giá đỡ tĩnh mạch đã đạt hiệu quả cải thiện rõ rệt triệu chứng của bệnh nhân, bệnh nhân được tiến hành hóa trị tiếp tục.

SINH THIẾT QUA DA ĐƯỜNG NỘI MẠCH KẾT HỢP CAN THIỆP ĐIỀU TRỊ MỘT TRƯỜNG HỢP HỘI CHỨNG TĨNH MẠCH CHỦ TRÊN BÁO CÁO TRƯỜNG HỢP LÂM SÀNG

Leave a Comment