Sinh thiết xuyên phế quản qua nội soi phế quản với ống soi mềm trong chẩn đoán bệnh lý hô hấp

Sinh thiết xuyên phế quản qua nội soi phế quản với ống soi mềm trong chẩn đoán bệnh lý hô hấp

Tên bài báo:Sinh thiết xuyên phế quản qua nội soi phế quản với ống soi mềm trong chẩn đoán bệnh lý hô hấp

Tác giả:    Trần Văn Ngọc

Tên tạp chí:    Y học TP Hồ Chí Minh

Năm xuất bản:    1997    Số:    2    Tập:    1    Trang:    42-46

Tóm tắt:    

Nghiên cứu trên 38 BN có tổn thương phổi khu trú hoặc lan tỏa được sinh thiết xuyên phế quản (STXPQ) mù hoặc có sự hướng dẫn của X quang tại Bệnh viện Chợ Rẫy và Trung tâm Lao và Bệnh phổi Phạm Ngọc Thạch. STXPQ giúp chẩn đoán xác định ở 25/38 BN (65,79%). 6 mẫu bệnh phẩm (15,79%) không phải là tổ chức phế nang bệnh lý để tiến hành xét nghiệm mô học. Không BN nào có biến chứng nghiêm trọng. STXPQ là kỹ thuật an toàn, dễ tiến hành, hữu ích, có thể thay thế các phương pháp chẩn đoán gây chảy máu hơn trong chẩn đoán bệnh lý hô hấp.

Sinh thiết xuyên phế quản qua nội soi phế quản với ống soi mềm trong chẩn đoán bệnh lý hô hấp

Leave a Comment