SNELL GIẢI PHẪU HỌC LÂM SÀNG ĐỊNH KHU 9E

SNELL GIẢI PHẪU HỌC LÂM SÀNG ĐỊNH KHU 9E

SNELL GIẢI PHẪU HỌC LÂM SÀNG ĐỊNH KHU 9E.Được đánh giá cao bởi sự rõ ràng và nhất quán, minh họa đa dạng, và nhấn mạnh vào ứng dụng lâm sàng, Giải phẫu lâm sàng theo vùng cung cấp một tham khảo thân thiện với người sử dụng và đem đến tầm nhìn từ các chuyên gia đã tạo ra một trong những sách giáo trình giảng dạy và các tài nguyên học tập hàng đầu với những kiến thức thực tế được ứng dụng vào thực tiễn về giải phẫu học người.

Đây là cuốn sách ý tưởng cho các chương trình Y khoa, nha khoa, khoa học liên quan đến chăm sóc sức khỏe, và điều dưỡng, cuốn sách này hướng dẫn sinh viên các nguyên tắc cơ bản về giải phẫu người, giải thích các câu hỏi ” như thế nào” và ”tại sao” đằng sau mỗi cấu trúc, và cung cấp cho độc giả những hướng dẫn mà họ cần để áp dụng vào lâm sàng.

Sách được tổ chức theo vùng cơ thể từ cấu trúc bề mặt đến các cấu trúc sâu bên trong, phiên bản mới:

· Cập nhật thiết kế và bố trí văn bản ngắn hơn, tập trung hơn,

· Tăng cường minh họa tạo điều kiện học tập trực quan

· Giải phẫu học cơ bản lâm sàng với các thông tin cần thiết về cấu trúc giải phẫu tổng quát có ý nghĩa lâm sàng

· ”Mục tiêu” của các chương tập trung trên các nội dung quan trọng nhất để chuẩn bị cho việc gặp gỡ bệnh nhân

· ”Ghi chú lâm sàng” làm nổi bật tầm quan trọng lâm sàng của thông tin giải phẫu

· Ghi chú phôi thai học với cái nhìn sâu sắc về phát triển giải phẫu học

· Nhiều ví dụ về hình ảnh lâm sàng để hỗ trợ các văn bản

· Giải phẫu phóng chiếu giải thích mốc chiếu bề mặt của các cấu trúc quan trọng

· E-Book và Ngân hàng câu hỏi tương tác trực tuyến

SÁCH Y HỌC

TÓM TẮT

Clinical Anatomy by Regions

Richard S. Snell

Paperback: 768 pages

Publisher: Lippincott Williams & Wilkins;

Ninth, North American Edition (November 7, 2011)

Language: English

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment