Sơ bộ nhận xét điều trị tăng huyết áp nguyên phát giai đoạn I, II (tăng huyết áp nhẹ, tăng huyết áp vừa)

Sơ bộ nhận xét điều trị tăng huyết áp nguyên phát giai đoạn I, II (tăng huyết áp nhẹ, tăng huyết áp vừa)

Tên bài báo:Sơ bộ nhận xét điều trị tăng huyết áp nguyên phát giai đoạn I, II (tăng huyết áp nhẹ, tăng huyết áp vừa) bằng phương pháp khí công-dưỡng sinh

Tác giả:    Trần Thị Lan

Tên tạp chí:    Y học thực hành

Năm xuất bản:    1999    Số:    11    Tập:    373    Trang:    15-17

Tóm tắt:    

Dùng Fludex 2,5mg/1v/1 ngày uống vào buổi sáng. Điều trị tăng huyết áp nguyên phát chủ yếu là điều trị triệu chứng. Khí công dưỡng sinh làm giảm huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trưng, giảm cung lượng tim chưa có ý nghĩa thống kê, tác động tới chức năng thất trái cũng chưa có ý nghĩa thống kê. Các số liệu được xử lý bằng toán thống kê.

Sơ bộ nhận xét điều trị tăng huyết áp nguyên phát giai đoạn I, II (tăng huyết áp nhẹ, tăng huyết áp vừa)

Leave a Comment