Sơ bộ thăm dò một số tác dụng sinh học của lá cây đơn lá đỏ

Sơ bộ thăm dò một số tác dụng sinh học của lá cây đơn lá đỏ

Tên bài báo:Sơ bộ thăm dò một số tác dụng sinh học của lá cây đơn lá đỏ

Tác giả:    Nguyễn Thái An, Phạm Xuân Sinh, Cao Văn Thu, Nguyễn Thị Anh Thư

Tên tạp chí:    Dược học

Năm xuất bản:    1999    Số:    4    Tập:    276    Trang:    20-21

Tóm tắt:    Thăm dò độc tính cấp và tác dụng kháng khuẩn cuả lá đơn lá đỏ thấy cùng với khả năng chống viêm, chống dị ứng, lá này có tác dụng trên một số vi khuẩn gram (+) và trên nấm Candida albicans. Đặc biệt là dịch chiết flavonoid F1 đối với các chủng vi khuẩn (+) và dịch chiết saponin có tác dụng tốt trên nấm Candida albicans hơn các mẫu khác và lá đơn lá đỏ không có độc tính cấp.

Sơ bộ thăm dò một số tác dụng sinh học của lá cây đơn lá đỏ

Leave a Comment