SƠ CỨNG BÌ TỪ SINH BỆNH HỌC ĐẾN ĐIỀU TRỊ 2E 2017

SƠ CỨNG BÌ TỪ SINH BỆNH HỌC ĐẾN ĐIỀU TRỊ 2E 2017

SƠ CỨNG BÌ TỪ SINH BỆNH HỌC ĐẾN ĐIỀU TRỊ 2E 2017.Chỉ cách đây không lâu thôi những bệnh nhân xơ cứng Bì thường ít có hi vọng bởi vì các bác sĩ của họ còn biết rất ít về bệnh sinh, chẩn đoán và điều trị bệnh này. Mặc dù nguyên nhân của bệnh này vẫn còn chưa rõ ràng, đã có những tiến bộ to lớn trong sự hiểu biết của chúng ta về xơ cứng bì trong thập kỷ qua. Nghiên cứu dịch tễ học, các yếu tố nguy cơ, và sự đa dạng khủng khiếp của bệnh cũng như nghiên cứu cơ bản về xơ hóa, di truyền học, tự kháng thể, và hệ thống mạch máu trong xơ cứng bì đã đạt được những thông tin mới đáng kể và đã chỉ ra cơ hội khoa học thú vị cũng như khoảng trống và nhu cầu trong nghiên cứu.

Cuốn sách này bao trùm sự rộng lớn của xơ cứng bì và bức tranh toàn cảnh của những tiến bộ trong nghiên cứu cơ bản và lâm sàng, nhiều hỗ trợ bởi Viện Y tế quốc gia, và cung cấp một cách tiếp cận cập nhật để điều trị bệnh nhân mắc bệnh này. Đến nay, phương pháp điều trị cơ quan đích đã được xác định cho phổi và bệnh thận, nhưng phương pháp điều trị hiệu quả bệnh cơ bản vẫn còn khó nắm bắt. Hy vọng, trong tương lai nghiên cứu về cơ chế phân tử liên quan đến sinh bệnh học của xơ cứng bì sẽ sớm dẫn đến phương pháp điều trị an toàn và hiệu quả. Trong cuốn sách này, các bác sĩ lâm sàng đầu nghành và các nhà khoa học mô tả tất cả các khía cạnh của bệnh và mô tả những gì họ và những người khác đang làm để cải thiện cuộc sống của bệnh nhân xơ cứng bì.

Nguồn tài nguyên thiết yếu này trình bày thông tin cập nhật nhất về xơ cứng Bì. Một tổng hợp rõ ràng và ngắn gọn về khái niệm hiện nay trong sinh bệnh học và phương pháp tiếp cận hiện đại để quản lý, cuốn sách này bao gồm các công việc có thẩm quyền của các chuyên gia quốc tế. Với một cách tiếp cận đa ngành tích hợp để chăm sóc toàn diện, cuốn sách này có thể dễ dàng truy cập dành cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe trong nhiều lĩnh vực. Nó là một nguồn tài nguyên có giá trị cho các chuyên gia cơ xương khớp, chuyên gia lâm sàng bệnh phổi, chuyên gia tim mạch, chuyên gia tiêu hóa gan mật, chuyên gia tiết niệu và tất cả những người liên quan trong việc chăm sóc bệnh nhân xơ cứng bì.

SƠ CỨNG BÌ TỪ SINH BỆNH HỌC ĐẾN ĐIỀU TRỊ

TÓM TẮT

Scleroderma: From Pathogenesis to Comprehensive Management

John Varga, Christopher P. Denton, Fredrick M. Wigley

Product details
File Size: 29676 KB
Print Length: 743 pages
Publisher: Springer; 2 edition (November 7, 2016)
Publication Date: November 7, 2016

Price : $279

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment