Sổ tay Tương tác thuốc bất lợi dành cho Bác sĩ kê đơn 2e

Sổ tay Tương tác thuốc bất lợi dành cho Bác sĩ kê đơn 2e

Sổ tay Tương tác thuốc bất lợi dành cho Bác sĩ kê đơn 2e. Các tương tác thuốc bất lợi: Sổ tay dành cho người kê đơn hỗ trợ các thầy thuốc lâm sàng bằng cách cung cấp thông tin chủ chốt về các tương tác bất lợi tiềm tàng có thể bắt nguồn từ việc sử dụng đồng thời hai hay nhiều loại thuốc.

Các tương tác có khả năng gây ra các điều kiện nguy hiểm đến tính mạng người bệnh, và do đó cần phải tránh hoàn toàn, được mô tả rõ ràng. Những tương tác ít nghiêm trọng hơn nhưng thường xảy ra hơn cũng được thảo luận giúp thầy thuốc cung cấp việc theo dõi và tư vấn cho người bệnh.

Được trình bày trong một định dạng súc tích, gọn gàng, cuốn sách được sắp xếp theo nhóm thuốc và cung cấp tóm tắt ngắn gọn các cơ chế của sự tương tác thuốc, các loại thuốc thay thế để tránh tương tác thuốc có thể cân nhắc, và các hướng dẫn theo dõi bệnh nhân khi xảy ra tương tác thuốc.

Tất cả các tương tác thuốc được liệt kê trong phiên bản trước cũng được xem xét và cập nhật với các thông tin mới nhất sẵn có. Tính thực tế lâm sàng của việc sử dụng các loại thuốc mới, bao gồm cả thuốc tây và thảo dược đều được thảo luận, bao gồm một chương nhấn mạnh về các phương pháp điều trị và các loại thuốc không cần kê toa.

Quan trọng hơn, sự liên hệ ngày càng tăng của các tương tác thuốc do tính đa hình di truyền của các enzymes chuyển hóa và các chất vận chuyển thuốc và các ảnh hưởng có liên quan ở những nhóm thiểu số này cũng được thảo luận. Ngoài ra sách cũng thảo luận nguy cơ của các tương tác ở nhiều quần thể có nguy cơ tăng lên (Trẻ sơ sinh, phụ nữ có thai, bệnh gan và thận).
Tham khảo nhanh này kết hợp bằng chứng lâm sàng mới nhất với kinh nghiệm kê đơn thực tế của các chuyên gia hàng đầu để đem đến các lời khuyên để sử dụng trong lâm sàng, dược và các phòng khám ngoại trú.

TRÍCH DẪN
Adverse Drug Interactions: A Handbook for Prescribers, Second Edition 2nd Edition
Paperback: 1211 pages
Publisher: CRC Press; 2 edition (March 22, 2016)
Language: English
ISBN-10: 1482236214
ISBN-13: 978-1482236217
About the Author

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment