SỎI TIẾT NIỆU-CHẨN ĐOÁN, PHÒNG NGỪA TÁI PHÁT

SỎI TIẾT NIỆU-CHẨN ĐOÁN, PHÒNG NGỪA TÁI PHÁT

SỎI TIẾT NIỆU- CHẨN ĐOÁN, PHÒNG NGỪA TÁI PHÁT.Mặc dù phương pháp nghiền sỏi vẫn có hiệu quả vào việc loại bỏ sỏi tiết niệu, các phương pháp này chỉ có thể điều trị các triệu chứng, không chữa được bệnh.

Tuỳ theo tính chất của sỏi, tỷ lệ tái phát nằm trong khoảng 60-100 phần trăm, nếu các biện pháp theo dõi không được thực hiện.

Tuy nhiên với kiến ​​thức chi tiết về nguyên nhân hình thành sỏi tiết niệu, phần lớn tái phát có thể được ngăn chặn.

Văn bản này được thiết kế để hỗ trợ các bác sĩ lâm sàng và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe hoặc những người chăm sóc cho bệnh nhân sỏi thận, bằng cách hướng dẫn họ thông qua các nghiên cứu chẩn đoán thích hợp và phát triển các kế hoạch hiệu quả và an toàn để điều trị và dự phòng.

SỎI TIẾT NIỆU- CHUẨN ĐOÁN, PHÒNG NGỪA TÁI PHÁT

Tóm tắt

Urinary Stones: Diagnosis, Treatment, and Prevention of Recurrence

Albrecht Hesse Bonn

Hans-Goran Tiselius

Roswitha Siener

Bonn Bernd Hoppe

Hibbard E. Williams

Paperback: 232 pages

Publisher: S. Karger AG (Switzerland);

3 Rev Enl edition (September 5, 2009)

Language: English

ISBN-10: 3805591497

ISBN-13: 978-3805591492

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment