STOKER, CỘNG HƯỞNG TỪ ĐƯỜNG TIÊU HÓA

STOKER, CỘNG HƯỞNG TỪ ĐƯỜNG TIÊU HÓA

STOKER, CỘNG HƯỞNG TỪ ĐƯỜNG TIÊU HÓA ( MRI of the Gastrointestinal Tract )

Cộng hưởng từ đã trở thành một công cụ quan trọng trong quản lý bệnh nhân với các bệnh lý của đường tiêu hóa, chẳng hạn như ung thư trực tràng và bệnh ruột viêm. Cuốn sách này, được biên soạn bởi các chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực này, thảo luận chi tiết về các khía cạnh kỹ thuật, thực hành và lâm sàng của MRI đối với đường tiêu hóa. Các chương về kỹ thuật phản ánh những phát triển gần đây nhất và nhấn mạnh các chủ đề như MRI cản quang, MRI dải tần số cao và MRI tống máu.

Sau đó, các chương riêng trình bày các ứng dụng lâm sàng của MRI ở các phần khác nhau của đường tiêu hóa. Cả các ứng dụng đã có trước đây cũng như các lĩnh vực mới đều được cân nhắc, với sự hỗ trợ của hàng loạt hình ảnh minh họa chất lượng cao. Bằng sự kết hợp với các chương trình bày về các khía cạnh kỹ thuật và các chương định hướng theo lâm sàng, cuốn sách này chắc chắn sẽ là một hướng dẫn tuyệt vời dành cho những người mới vào nghề trong khi đó các bác sĩ lâm sàng nhiều kinh nghiệm cũng sẽ tìm thấy những điều mới mẻ về giá trị của cộng hưởng từ đối với đường tiêu hóa.

STOKER, CỘNG HƯỞNG TỪ ĐƯỜNG TIÊU HÓA

TÓM TẮT

MRI of the Gastrointestinal Tract

Jaap Stoker

Price: $319

Hardcover: 366 pages

Publisher: Springer;

1st Edition (December 18, 2009)

Language: English

ISBN-10: 3540855319

ISBN-13: 978-3540855316

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment