SỬ DỤNG THƯỚC NGẮM IN 3D CÁ THỂ HOÁ CHO KẾT HỢP XƯƠNG CỘT SAU Ổ CỐI GÃY NGANG: NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP

SỬ DỤNG THƯỚC NGẮM IN 3D CÁ THỂ HOÁ CHO KẾT HỢP XƯƠNG CỘT SAU Ổ CỐI GÃY NGANG: NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP

SỬ DỤNG THƯỚC NGẮM IN 3D CÁ THỂ HOÁ CHO KẾT HỢP XƯƠNG CỘT SAU Ổ CỐI GÃY NGANG: NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP
Nguyễn Hoàng Phú, Cao Bá Hưởng1, Đỗ Phước Hùng1, Trương Quan Tuấn2
TÓM TẮT :
Đặt vấn đề: Kết hợp xương nẹp vít phối hợp bắt vít cột sau được xem là phương pháp điều trị hiệu quả đối với bệnh nhân gãy ngang di lệch ổ cối. Bài viết này giới thiệu phương pháp ứng dụng công nghệ in 3D để làm thước ngắm cho bắt vít cột sau ổ cối.

Ca lâm sàng: Bệnh nhân nữ 50 tuổi nhập viện vì gãy ngang trung ổ cối phải. Thước ngắm định vị bắt vít cột sau xuôi dòng được thiết kế dựa trên dữ liệu CT-scan khung chậu của bệnh nhân. Thước ngắm này và mô hình nửa chậu phải (dựa trên dữ liệu đối xứng từ nửa chậu trái lành lặn của bệnh nhân) đã được in 3D để đánh giá trước mổ và uốn nẹp tạo hình khung chậu trước phẫu thuật. Phẫu thuật qua đường tiếp cận Stoppa cải biên phối hợp cửa sổ ngoài với mục đích nắn chỉnh trực tiếp về mặt giải phẫu và đặt nẹp tạo hình cột trước kết hợp bắt vít kéo trượt cột sau. Hình ảnh CT-scan sau mổ cho thấy kết quả nắn chỉnh tốt và vị trí vít cột sau lý tưởng.

Bàn luận: Kết hợp xương nẹp vít cột trước phối hợp bắt vít nén ép cột sau xuôi dòng có thể cung cấp độ vững cho khớp và cho phép vận động sớm sau mổ trong trường hợp gãy ngang ổ cối. Tuy nhiên, việc xác định điểm vào vít tối ưu, hướng vít và chiều dài vít vẫn còn là thách thức về kỹ thuật trong lúc mổ. Dữ liệu tạo hình 3D khung chậu của bệnh nhân cho phép chúng tôi xác định hành lang an toàn để bắt vít cột sau, thiết kế thước ngắm định vị vít và áp dụng thử nghiệm trước mổ. Qua đó, vị trí cũng như hướng vít đạt được lý tưởng và giảm sự xâm lấn mô mềm, giảm thời gian tiếp xúc tia X và thời gian phẫu thuật.

Kết luận: Việc ứng dụng công nghệ 3D trong việc thiết kế thước ngắm cá thể hóa cho bắt vít cột sau ổ cối là một phương pháp thay thế hứa hẹn trong điều trị gãy ổ cối khi các hệ thống định vị 3D khó được tiếp cận trên lâm sàng.

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment