Sự tham gia của HISTAMIN vào quá trình điều hoà những phản ứng miễn dịch tế bào và dịch thể bình thường

Sự tham gia của HISTAMIN vào quá trình điều hoà những phản ứng miễn dịch tế bào và dịch thể bình thường

Tên bài báo:Sự tham gia của HISTAMIN vào quá trình điều hoà những phản ứng miễn dịch tế bào và dịch thể bình thường

Tác giả:Vũ Minh Thục, Phan Quang Đoàn
Tên tạp chí:Y học thực hành
Năm xuất bản:1994Số:2Tập:306Trang:11-12
Tóm tắt:
Histamin là một trong những khâu trung tâm bảo đảm về kỹ thuật cho sự chiếm ưu thế hoặc dạng dịch thể, hoặc dạng tế bào của phản ứng miễn dịch. Những nồng độ sinh lý cao hơn của nó tạo nên ưu thế của miễn dịch dịch thể, những nồng độ thấp hơn lại kích thích sự phát triển của phản ứng đáp ứng miễn dịch tế bào. Histamin cùng với HLF và HSF tạo trên một hệ thống các chất trung gian thống nhất xác định kiểu đáp ứng miễn dịch đối với các loại kháng nguyên này hoặc khác như sau: những nồng độ khác nhau của histamin tiết ra từ các tế bào mastoxit xác định sự khác biệt về cường độ tổng hợp HSF bởi các tế bào T ức chế nhạy cảm histamin; những nồng độ khác nhau của HSF đảm bảo trực tiếp hậu quả khác nhau về mức độ ức chế miễn dịch tế bào, điều này cuối cùng gây nên ưu thế của phản ứng miễn dịch dịch thể hay miễn dịch tế bào.

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment