SWAIMAN, THẦN KINH HỌC NHI KHOA , NGUYÊN LÝ VÀ THỰC HÀNH 5E

SWAIMAN, THẦN KINH HỌC NHI KHOA , NGUYÊN LÝ VÀ THỰC HÀNH 5E

SWAIMAN, THẦN KINH HỌC NHI KHOA , NGUYÊN LÝ VÀ THỰC HÀNH 5E

Nguyên lý và thực hành thần kinh học Nhi khoa Swaiman được biên soạn bởi tiến sĩ Kenneth Swaiman, Stephen Ashwal, Donna Ferriero, và Nina Schor là một nguồn tham khảo đáng tin cậy trong lĩnh vực lâm sàng thần kinh nhi khoa với những hướng dẫn toàn diện, cập nhật và rõ ràng.

Được cập nhật toàn diện để phản ánh những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực này, ấn bản thứ 5 bao quát các phương thức hình ảnh học chẳng hạn như hình ảnh học thần kinh trẻ em, thăm khám dịch tủy sống, sinh lý học thần kinh, cũng như các phương pháp điều trị và quản lý bệnh động kinh, ADHD [ Rối loạn tăng động giảm chú ý], nhiễm trùng hệ thần kinh và nhiều vấn đề khác…

Nhà xuất bản cũng cung cấp toàn bộ nội dung cuốn sách trong ấn bản trực tuyến tại www.expertconsult.com, trong đó có thư viện hình ảnh cho phép tải xuống và các video minh họa chẳng hạn như chấn thương chất trắng và xuất huyết trong não thất, làm cho nó trở thành thư viện media không thể thay thế trong lĩnh vực này.

Thần kinh học nhi khoa: Nguyên tắc và thực hành đại diện cho những kiến thức và kinh nghiệm kết hợp của những trí tuệ ưu việt nhất trong thần kinh học Nhi khoa. Nó vẫn là tiêu chuẩn vàng không thể thiếu không chỉ đối với bác sĩ chuyên khoa thần kinh Nhi khoa mà còn cho các bác sĩ tâm thần, bác sĩ nhi khoa, chuyên gia phục hồi chức năng, và những người liên quan đến chuyên khoa này. 

Có thể cho rằng không có mấy ai liên quan đến việc chăm sóc cho trẻ em có rối loạn thần kinh có thể thực hành tốt mà không có cuốn sách này.

SWAIMAN, THẦN KINH HỌC NHI KHOA , NGUYÊN LÝ VÀ THỰC HÀNH 5E

TÓM TẮT

Swaiman’s Pediatric Neurology: Principles and Practice, 2-Volume Set, 5e

Kenneth F. Swaiman MD, Stephen Ashwal MD, Donna M Ferriero MD, Nina F Schor MD PhD

Hardcover: 2143 pages

Publisher: Saunders; 5 edition (January 12, 2012)

Language: English

ISBN-10: 1437704352

ISBN-13: 978-1437704358

Price: $429.00

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment