Tác dụng của thuốc chẹn bêta-adrenergic trong điều trị triệu chứng bệnh basedow

Tác dụng của thuốc chẹn bêta-adrenergic trong điều trị triệu chứng bệnh basedow

Tên bài báo:Tác dụng của thuốc chẹn bêta-adrenergic trong điều trị triệu chứng bệnh basedow

Tác giả:    Lê Huy Liệu, Đỗ Trung Quân

Tên tạp chí:    Nội khoa

Năm xuất bản:    1991    Số:    4            Trang:    16-20

Tóm tắt:    

Nghiên cứu 82 BN (14 nam, 68 nữ) bị Basedow, chia làm 2 nhóm: nhóm A gồm 42 BN sử dụng Propranolol kết hợp với MTU; nhóm B gồm 40 BN chỉ sử dụng MTU đơn thuần. Triệu chứng lâm sàng kinh điển của bệnh Basedow: nhịp tim nhanh, gầy sút, bướu cổ, lồi mắt, run tay, ra mồ hôi… Kết quả nhịp tim (NT): nhóm A: NT trung bình 125 nhịp/phút, sau 20 ngày điều trị NT trung bình còn 80 nhịp/phút, trong đó có 37/42 BN NT trở về từ 68-82 nhịp/phút; nhóm B: NT trung bình 125 nhịp/phút, sau 20 ngày điều trị có 14/40 BN (35%) NT giảm rõ rệt và trở lại bình thường. Cả 2 nhóm: HA tối đa và tối thiểu ít thay đổi. Lúc vào viện cả 82 BN đều có triệu chứng run các đầu ngón tay với các đặc điểm của run giáp trạng. Sau điều trị nhóm A có 27/42 BN hết run tay, nhóm B có 15/40 BN hết run tay. Triệu chứng cơ năng giảm rõ rệt ở nhóm A so với nhóm B, nhất là triệu chứng hồi hộp đánh trống ngực.

Tác dụng của thuốc chẹn BETA-ADRENERGIC trong điều trị triệu chứng bệnh Basedow

Leave a Comment