Tác dụng của việc tẩm màn bằng hoá chất Permethirin đề phòng chống một số loại muỗi giống Mansonia là véc tơ truyền bệnh giun chỉ

Tác dụng của việc tẩm màn bằng hoá chất Permethirin đề phòng chống một số loại muỗi giống Mansonia là véc tơ truyền bệnh giun chỉ

Tên bài báo:Tác dụng của việc tẩm màn bằng hoá chất Permethirin đề phòng chống một số loại muỗi giống Mansonia là véc tơ truyền bệnh giun chỉ

Tác giả:Vũ Đức Hương
Tên tạp chí:Phòng chống bệnh sốt rét và các bệnh ký sinh trùng
Năm xuất bản:1993Số:4Trang:58-61
Tóm tắt:
Mục đích: đánh giá độ nhạy cảm và thời gian tác dụng tồn lưu của màn tẩm permethrin đối với muỗi M.annulifera, đánh giá hiệu quả của việc tẩm màn permethrin lên một vài loài muỗi Mansonia. Địa điểm và thời gian nghiên cứu: xã Tân Việt huyện Mỹ Văn tỉnh Hải Dương; thôn Yên Đô tẩm được 550 màn (50% số màn trong thôn) từ 15-19/5/1992, thôn Cảnh Lâm là thôn đối chứng, không được tẩm màn. Theo dõi tác dụng của màn tẩm permethrin lên một số loài muỗi theo chu kỳ tháng, từ 5-11/1992 (trước và sau tẩm màn). Kết quả: muỗi M.annulifera rất nhạy cảm với permethrin và kháng rất cao với DDT. Màn tẩm permethrin liều 0,2g/m2 có tác dụng tồn lưu đối với M.annulifera được >6 tháng. Sử dụng màn tẩm permethrin đã làm giảm rõ rệt mật độ muỗi của 2 loài M.annulifera và M.indiana; mật độ muỗi trong nhà ban ngày giảm 20-40 lần, mật độ muỗi đến đốt người ban đêm giảm 5-10 lần. Có thể dùng permethrin liều 0,2g/m2 để tẩm màn phòng chống muỗi truyền bệnh giun chỉ ở nước ta.

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment