TÁC DỤNG GIẢM ĐAU VÀ CẢI THIỆN TẦM VẬN ĐỘNG CỘT SỐNG cổ CỦA ĐIẸN CHÂM KẾT HỢP BÀI TẬP CỘT SỐNG cổ

TÁC DỤNG GIẢM ĐAU VÀ CẢI THIỆN TẦM VẬN ĐỘNG CỘT SỐNG cổ CỦA ĐIẸN CHÂM KẾT HỢP BÀI TẬP CỘT SỐNG cổ

TÁC DỤNG GIẢM ĐAU VÀ CẢI THIỆN TẦM VẬN ĐỘNG CỘT SỐNG cổ CỦA ĐIẸN CHÂM KẾT HỢP BÀI TẬP CỘT SỐNG cổ TRÊN BỆNH NHÂN ĐAU VAI GAY do thoái hóa cột sống cổ.Nghiên cứu 60 bệnh nhân (30 bệnh nhân nhóm chứng, 30 bệnh nhân nhóm nghiên cứu) được chẩn đoán đau vai gáy do thoái hóa cọt sống cổ theo hướng dẫn chấn đoán và điều trị bệnh cơ xương khớp của Bọ y tế năm 2016 tại khoa Khám bệnh, bệnh viện Đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội từ 9/2017 đến 6/2018 nhằm đánh giá tác dụng giảm đau và cải thiện tầm vận động cột sống cổ của điện châm kết hợp tập vận động cột sống cổ trên bệnh nhân đau vai gáy do thoái hổa cột sống cổ. Phương pháp nghiên cứu: Thử nghiệm lâm sàng, có đối chứng, so sánh trước sau điêu trị. Kết qua: Nghiên cứu cho thấy nhóm nghiên cứu có điểm đau VAS trung bình sau điều trị giảm từ 5,60 ± 1,40 xuống 1,67±1,86 điểm, thấp hơn nhóm chứng có ý nghĩa thống kê (p < 0,05); cải thiện tầm vận động cột sống cổ nhiều hơn nhom chứng (p < 0,05). Ket luận: Điện châm kết hợp với bài tạp vận động cột sống” cổ có tác dụng giảm đau và cài thiện tầm vận động cột sống cổ trên bệnh nhân đau vai gằy do thoái hổa cột sống cổ.

Từ khóa: Thoái hóa cột sống cổ, đau vai gáy, điện châm, bài tập vận động cột sông co’.

TÁC DỤNG GIẢM ĐAU VÀ CẢI THIỆN TẦM VẬN ĐỘNG CỘT SỐNG cổ CỦA ĐIẸN CHÂM KẾT HỢP BÀI TẬP CỘT SỐNG cổ

Leave a Comment