Tại sao có thể hạ thấp tỷ lệ tử vong, hạ thấp số lượng bệnh nhân sốt rét ác tính

Tại sao có thể hạ thấp tỷ lệ tử vong, hạ thấp số lượng bệnh nhân sốt rét ác tính

Tên bài báo:Tại sao có thể hạ thấp tỷ lệ tử vong, hạ thấp số lượng bệnh nhân sốt rét ác tính trong chiến lược phòng chống sốt rét ở Việt Nam (1992-1994)

Tác giả:    Nguyễn Văn Kim

Tên tạp chí:    Phòng chống bệnh sốt rét và bệnh ký sinh trùng

Năm xuất bản:    1996    Số:    1            Trang:    48-55

Để giảm tỷ lệ tử vong, tỷ lệ sốt rét (SR) ác tính và tỷ lệ mắc bệnh trong 2 năm 1992-1994, Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương và 2 Phân viện SR cùng các trạm sốt rét tỉnh, huyện từ trung ương tới địa phương đã tiến hành nhiều công việc để khẳng định hiệu quả của chiến lược quốc gia phòng chống SR Việt Nam. Cử cán bộ kỹ thuật xuống cơ sở với sự phân công trách nhiệm rõ ràng. Kiểm soát ký sinh trùng P.falciparum kháng thuốc, tái phát của P.vivax, quản lý bệnh nhân và ngăn chặn SR ác tính, dự phòng dịch. Phân bố thuốc SR nhất là những loại thuốc SR chống kháng (artemisinin, artesunate, mefloquine, fansimef) phải dựa trên bản kế hoạch “chiến thuật và chiến lược phòng chống SR” của từng xã, huyện, tỉnh. Có kế hoạch thiết lập hệ thống điện thoại từ trạm xá, trung tâm y tế dự phòng huyện, tỉnh nhằm tăng cường cán bộ điều trị hồi sức cấp cứu, phòng chống vectơ ở những điểm được thông báo có vấn đề. Tập huấn hằng năm cho các bác sỹ huyện, tỉnh hay có dịch

Tại sao có thể hạ thấp tỷ lệ tử vong, hạ thấp số lượng bệnh nhân sốt rét ác tính

Leave a Comment