TANK GIẢI PHẪU NGƯỜI BÓC TÁCH GRANT 15E

TANK GIẢI PHẪU NGƯỜI BÓC TÁCH GRANT 15E

TANK GIẢI PHẪU NGƯỜI BÓC TÁCH GRANT 15E.Giải phẫu học Người bóc tách Grant ấn bản thứ 15 giúp sinh viên khám phá từng bước các quy trình trong phòng thí nghiệm Giải phẫu học.

Mỗi chương được sắp xếp nhất quán với nhau, bắt đầu với một nghiên cứu ngắn gọn về giải phẫu học quy chiếu bề mặt, sau đó bao quát một cách súc tích về cấu trúc xương, giới thiệu các cấu trúc chống đỡ quan trọng hỗ trợ cho các mô mềm.

Mỗi đơn vị bóc tách bắt đầu với một phần tổng quan, cung cấp một chỉ dẫn về những gì sẽ đồng hành cùng phiên đó. Sau đó là phần Hướng dẫn Các bước thực hiện, với một trình tự hợp lý và các bước được đánh số cho các lớp bóc tách.

Mỗi phiên bóc tách giải phẫu đều đi kèm với một kết luận bao gồm một danh sách được đánh số các công việc và rất nhiều minh họa cho các chức năng quan trọng của phiên đó để kích thích cho sự tổng hợp thông tin của người học.

Đây là một cuốn sách giải phẫu học lý tưởng dành cho sinh viên để sử dụng trong lớp học, với nhiều cập nhật mới hữu ích. Một cuốn sách thú vị và khác biệt trong lĩnh vực này, nó sẽ chứng tỏ được sự thích hợp khi bạn lần đầu bước chân vào phòng thí nghiệm giải phẫu của đại học Y khoa.

TÓM TẮT

Tank, Grant’s Dissector 15th edition

Patrick W. Tank PhD

Price: $56.95

Spiral-bound: 288 pages

Publisher: Lippincott Williams & Wilkins;

Fifteenth, North American Edition(March 30, 2012)

Language: English

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment