Tarascon Sổ tay Phẫu thuật Thần kinh

Tarascon Sổ tay Phẫu thuật Thần kinh

Tarascon Cẩm nang Phẫu thuật Thần kinh đem đến cho các nhà thần kinh học, bác sĩ ngoại khoa thần kinh và các bác sĩ nội trú tham khảo bỏ túi tiện lợi và toàn diện nhất có sẵn trong lĩnh vực này. Hướng dẫn bỏ túi súc tích, dễ sử dụng này bao gồm các danh mục thiết yếu, hình vẽ, hình ảnh và bảng biểu, số liệu cung cấp các gợi ý và nhắc nhở tức thì cho các thông tin lâm sàng quan trọng nhưng khó nhớ.

Tham khảo bỏ túi này bao quát hàng loạt chủ đề về ngoại khoa thần kinh, bao gồm cả các loại u não. Không có cuốn sách tham khảo nào khác về thần kinh học tích hợp ngoại khoa thần kinh, nội thần kinh và hồi sức thần kinh vào làm một như cuốn sách này.
Tarascon Sổ tay Phẫu thuật Thần kinh là tham khảo hàng đầu cho các bác sĩ ngoại khoa thần kinh cũng như các học viên sau đại học và bác sĩ nội trú.

TRÍCH DẪN
Tarascon Neurosurgery Pocketbook
by Gephart, MG Hayden
True PDF, Bookmarked and Indexed
Paperback: 310 pages
Publisher: Jones and Bartlett Publishers, Inc; 1 edition (4 Jun. 2013)
Language: English

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment