Thái độ của sinh viên Đại học Y Hà Nội về học trực tuyến do dịch covid-19 năm 2021

Thái độ của sinh viên Đại học Y Hà Nội về học trực tuyến do dịch covid-19 năm 2021

Thái độ của sinh viên Đại học Y Hà Nội về học trực tuyến do dịch covid-19 năm 2021
Phạm Bích Diệp, Đào Thị Hoà
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 314 sinh viên trường Đại học Y Hà Nội nhằm mô tả thái độ của sinh viên về học trực tuyến do dịch COVID-19 năm 2021. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Sinh viên có thái độ chung là tích cực về học trực tuyến khi có dịch COVID-19. Thái độ hành vi và thái độ nhận thức dễ sử dụng có mức độ đồng ý cao nhất (trung bình mục = 3,8 và 3,9) nhưng thái độ cảm xúc và thái độ hữu ích ở ngưỡng phân vân và đồng ý (trung bình mục = 3,3) trên 5 là rất đồng ý (cao nhất). Cụ thể: sinh viên hứng thú với giờ học lý thuyết trực tuyến; tự tin, thoải mái trao đổi với thầy/cô khi học trực tuyến, và có nhiều thời gian để chuẩn bị bài và dễ dàng truy cập bài giảng (trung bình = 3,5 đến 4,0). Ngược lại, học trực tuyến còn một số hạn chế là tập trung chú ý, tạo động lực, giao tiếp trao đổi với bạn bè và thích hơn học trên giảng đường (trung bình = 2,9 đến 3,2). Nhà trường có thể thử nghiệm kết hợp giữa giảng trực tuyến một số bài giảng lý thuyết và giảng thực hành trực tiếp, từ đó tiếp tục đánh giá để đưa ra phương pháp dạy học hiệu quả đối với sinh viên.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố COVID-19 là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu vào ngày 30 tháng 1 năm 2020 cũng như đại dịch vào ngày 11 tháng 3 năm 2020.1 Để ngăn chặn dịch bệnh các quốc gia trên toàn thế giới đã áp dụng các biện pháp ngăn  chặn  nghiêm  ngặt  bao  gồm  kiểm  dịch, kiểm tra và cách ly xã hội. Việt Nam cũng đã thực hiện các biện pháp cách ly, giãn cách xã hội lần đầu tiên trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2020 trên phạm vi toàn quốc, để ngăn chặn sự lây lan của virus và tình hình dịch bệnh. Bộ Giáo dục và Đào tạo ở Việt Nam đã thực hiện đóng cửa trường học trong một thời gian do đó học sinh/sinh viên được yêu cầu ở nhà và tuân thủ các hướng dẫn cách ly xã hội. Việc học của học sinh/sinh viên cũng được giảng dạy qua ứng dụng của công nghệ thông tin.Chương trình đào tạo đại học hệ bác sĩ của Đại học Y Hà Nội  đã áp dụng phương  pháp học chủ động lấy học sinh làm trung tâm. Sinh viên học lý thuyết trên giảng đường và có sự hỗ trợ một số bài giảng trực tuyến thông qua hệ thống quản lý E-learning trên hệ thống LMS của trường. Sinh viên có thể truy cập vào hệ thống để nghe một số bài giảng trực tuyến trên hệ thống. Do vậy, trước đại dịch Covid-19, hệ thống quản lý E-learning của trường đã được sử dụng để tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động giảng dạy và học tập cho sinh viên.2 Trong đại dịch COVID-19, sinh viên Đại học Y Hà Nội đã được chuyển sang học trực tuyến một phần. Các bài học lý thuyết giảng dạy thông qua hình thức giảng trực tuyến qua Zoom, các bài giảng tại các bệnh viện đã phải tạm dừng phần thực hành của sinh viên. Đại dịch COVID-19 đã buộc các chuyên gia giáo dục đã phải coi học từ xa là một lựa chọn thay thế khả thi để đào tạo và giảm  nguy  cơ  lây  nhiễm  cho  sinh  viên.

 

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment