THẦN KINH HỌC, PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN DỰA TRÊN CHỨNG CỚ

THẦN KINH HỌC, PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN DỰA TRÊN CHỨNG CỚ

THẦN KINH HỌC, PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN DỰA TRÊN CHỨNG CỚ.Thực hành lâm sàng dựa trên bằng chứng (EBCP) là việc sử dụng các bằng chứng tỉ mỉ, rõ ràng và đúng đắn hiện tại bên ngoài tốt nhất trong việc đưa ra quyết định về việc chăm sóc bệnh nhân. 

Trong thần kinh học, thực tiễn đã chuyển từ một chuyên khoa mô tả, phong phú trở thành một trong những chuyên khoa ngày càng sử dụng nhiều những biện pháp can thiệp chẩn đoán và điều trị. 

Cung cấp một đánh giá toàn diện về bằng chứng thần kinh học tốt nhất hiện nay : phương pháp tiếp cận dựa trên bằng chứng trình bày loại chứng cứ này một cách ngắn gọn, thân thiện với người sử dụng và dễ dàng truy cập. 

Ba đồng biên tập viên của công trình quan trọng này liên kết với nhau bởi niềm đam mê của mình trong thực hành lâm sàng dựa trên bằng chứng trong khoa học thần kinh lâm sàng, kết nối với truyền thống lịch sử phổ biến đã có từ lâu đời tại Đại học Western Ontario (UWO), London, Ontario Canada và ảnh hưởng trực tiếp bởi Y học dựa trên bằng chứng của Đại học McMaster, Hamilton, Ontario Cananda. 

Cuốn sách được tổ chức thành ba phần: Khái niệm cơ bản của thực hành lâm sàng dựa trên bằng chứng, giới thiệu về chủ đề này, một chương về sự tiến hóa của hệ thống các bằng chứng, và một chương về việc hướng dẫn đánh giá chất lượng của bằng chứng và phân loại sức mạnh của khuyến nghị. 

Phần thứ hai, bệnh thần kinh, cung cấp một cái nhìn tổng quan của chăm sóc dựa trên chứng cứ trong mười khu vực phổ biến nhất trong thực hành thần kinh. 

Phần thứ ba,cuối cùng, cung cấp một lộ trình xuất sắc để giảng dạy thần kinh dựa trên bằng chứng với một chương về chương trình giảng dạy bằng chứng. 

Một đóng góp tuyệt vời cho Thần kinh học, cuốn sách: Phương pháp tiếp cận dựa trên bằng chứng cung cấp cho các nhà nghiên cứu, các chuyên gia quan tâm đến việc thực hành dựa trên bằng chứng về thần kinh học.

THẦN KINH HỌC, PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN DỰA TRÊN CHỨNG CỚ

TÓM TẮT

Neurology: An Evidence-Based Approach

Jorge G Burneo, Bart M. Demaerschalk, Mary E. Jenkins

Paperback: 382 pages

Publisher: Springer; 2012 edition (September 21, 2011)

Language: English

THẦN KINH HỌC, PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN DỰA TRÊN CHỨNG CỚ

Leave a Comment