Thay đổi các chỉ số khoảng cách thời gian tâm thu ở bệnh nhân Basedow

Thay đổi các chỉ số khoảng cách thời gian tâm thu ở bệnh nhân Basedow

Tên bài báo:Thay đổi các chỉ số khoảng cách thời gian tâm thu ở bệnh nhân Basedow

Tác giả:Hoàng Trung Vinh
Tên tạp chí:Y học thực hành
Năm xuất bản:1997Số:9Tập:339Trang:21-23
Tóm tắt:
Nghiên cứu 106 bệnh nhân Basedow (17 nam, 89 nữ), tuổi trung bình 32,87+/-1,67. Mức độ nhiễm độc hormon tuyến giáp: nặng -58, trung bình -48. BN được ghi tâm thanh cơ động đồ; điện tâm đồ; tâm thanh đồ; động mạch cảnh đồ; khoảng cách thời gian tâm thu (KCTGTT). Xác định KCTGTT thấy các chỉ số thời gian điện cơ, thời gian tiền tống máu, thời gian co đồng thể tích, chỉ số Weissler Q, thời gian tống máu thất trái đều ngắn hơn so với người bình thường (p<0,001). Không có sự khác biệt giữa bệnh nhân nam và nữ, có sự khác biệt của thời gian điện cơ và thời gian tống máu thất trái giữa mức độ nhiễm độc nặng và trung bình (p<0,001).

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment