Thay đổi chỉ số xương hàm sau điều trị sai khớp cắn loại II tiểu loại 1 có nhổ bốn răng hàm nhỏ

Thay đổi chỉ số xương hàm sau điều trị sai khớp cắn loại II tiểu loại 1 có nhổ bốn răng hàm nhỏ

Thay đổi chỉ số xương hàm sau điều trị sai khớp cắn loại II tiểu loại 1 có nhổ bốn răng hàm nhỏ
Võ Thị Thuý Hồng, Đỗ Lê Phương Thảo, Nguyễn Thị Thu Phương
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Nghiên cứu nhằm xác định sự thay đổi chỉ số xương hàm trên phim sọ nghiêng Cephalometrics của các bệnh nhân điều trị khớp cắn loại II tiểu loại 1 có nhổ bốn răng hàm nhỏ. Kết quả nghiên cứu cho thấy góc SNA giảm 0,15 ± 2,260 và góc SNB tăng 0,15 ± 1,560 không có ý nghĩa thống kê. Các chỉ số góc GoGn-SN, chiều cao tầng mặt trước N-Me thay đổi ít lần lượt nhỏ hơn 10, 1mm không có ý nghĩa thống kê. Như vậy, phân tích trên phim Cephalometrics cho thấy nền xương hàm trên và dưới không thay đổi theo chiều trước sau và theo chiều đứng ở các bệnh nhân khớp cắn loại II tiểu loại 1 có nhổ bốn răng hàm nhỏ điều trị nắn chỉnh răng.

Sai khớp cắn loại II chiếm tỉ lệ cao trên thế giới trong đó sai khớp cắn loại II tiểu loại I đặc trưng bởi kiểu mặt lồi, góc mũi môi nhọn, tăng độ cắn chìa, góc ANB và chỉ số Wits tăng, điều này ảnh hưởng lớn tới thẩm mỹ và là nguyên nhân chính khiến bệnh nhân đến điều trị.1 Mục tiêu của điều trị chỉnh nha là đạt được khớp cắn lồng múi và thẩm mỹ mô mềm, khuôn mặt hài hòa.2 Bowman khẳng định có nhiều lý do để nhổ bớt răng như tạo khoảng trong trường hợp khấp khểnh răng, điều chỉnh tương quan hai hàm… nhưng lý do chính để quyết định đó là mặt nghiêng của bệnh nhân.3 Trong sai khớp cắn loại II tiểu loại 1, để thay đổi mặt nghiêng của bệnh nhân, giảm độ cắn chìa, giảm độ nhô của môi, có được khớp cắn lồng múi sau điều trị, các bệnh nhân được chỉ định nhổ bốn răng hàm nhỏ để bù trừ sự mất cân xứng xương.4,5Sự thay đổi sau điều trị ở các bệnh nhân nàyđã diễn ra như thế nào trên xương hàm, răng, mô mềm để có được kết quả điều trị làm hài lòng nhu cầu thẩm mỹ của bệnh nhân. Đã có các nghiên cứu sai khớp cắn loại II tiểu loại 1 có nhổ răng, nhưng sự khác nhau về đặc điểm chủng tộc, tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân, lựa chọn nhổ răng nào, số lượng răng nhổ, các điểm mốc đo và các mặt phẳng tham chiếu trên phim giữa các nghiên cứu trên thế giới dẫn đến sự khác nhau về kết quả nghiên cứu.6,7 Do vậy, chúng tôi thực hiện nghiên cứu “Thay đổi chỉ số xương hàm sau điều trị sai khớp cắn loại II tiểu loại 1 có nhổ bốn răng hàm nhỏ” trên đối tượng bệnh nhân người Việt Nam nhằm phần nào vẽ nên bức tranh toàn cảnh của hiệu quả điều trị chỉnh nha có nhổ bốn răng hàm nhỏ trên nhóm bệnh nhân sai khớp cắn loại II tiểu loại 1 người Việt. Mục tiêu nghiên cứu nhằm xác định sự thay đổi các chỉ số xương hàm trên và xương hàm dưới theo chiều trước sau, chiều đứng trên phim Cephalometrics giữa trước và sau điều trị ở các bệnh nhân trên

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment