THAY ĐỔI CHỨC NĂNG THẬN TRONG ĐIỀU TRỊ SỎI SAN HÔ BẰNG KẾT HỢP PHƯƠNG PHÁP LẤY SỎI THẬN QUA DA VỚI TÁN SỎI NGOÀI CƠ THỂ

THAY ĐỔI CHỨC NĂNG THẬN TRONG ĐIỀU TRỊ SỎI SAN HÔ BẰNG KẾT HỢP PHƯƠNG PHÁP LẤY SỎI THẬN QUA DA VỚI TÁN SỎI NGOÀI CƠ THỂ

THAY ĐỔI CHỨC NĂNG THẬN TRONG ĐIỀU TRỊ SỎI SAN HÔ BẰNG KẾT HỢP PHƯƠNG PHÁP LẤY SỎI THẬN QUA DA VỚI TÁN SỎI NGOÀI CƠ THỂ
Kiều Đức Vinh1, Trần Các1, Nguyễn Phú Việt2
TÓM TẮT
Mục tiêu: Đánh giá chức năng thận sau điều trị sỏi san hô bằng phương pháp kết hợp lấy sỏi thận qua da (LSTQD) với tán sỏi ngoài cơ thể (TSNCT). Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu trên 77 bệnh nhân (BN) với 80 sỏi san hô thận được điều trị bằng kết hợp phương pháp LSTQD với TSNCT tại Bệnh viện TWQĐ 108 từ tháng 9/2014 – 9/2017. Trong đó, chức năng thận được khảo sát qua 53 trường hợp (TH) chụp thận thuốc tĩnh mạch và 54 TH xạ hình thận với hoạt chất Tc99m-DTPA. Kết quả: Sau can thiệp, chức năng bài tiết và lưu thông đường dẫn niệu cải thiện rõ rệt với 100% TH thận ngấm thuốc cản quang phút thứ 15 và 56,6% (30/53 TH) thận không giãn sau điều trị so với trước điều trị đều có giãn đài bể thận (100%) (p = 0,008). Trên xạ hình thận với thận được điều trị, chức năng phân biệt tương đối giảm nhẹ có ý nghĩa thống kê (50 ± 14% và 49 ± 14%, p = 0,02). Kết luận: Phương pháp kết hợp LSTQD với TSNCT điều trị sỏi san hô làm giảm chức năng thận, nhưng không làm thay đổi đáng kể mức lọc cầu thận (MLCT). Kết hợp 2 kỹ thuật này trong điều trị sỏi san hô thận giải quyết lưu thông đường dẫn niệu, cải thiện rõ mức độ giãn ứ nước thận trước và sau điều trị.

Hiện nay, các phương pháp điều trị sỏi thận ít sang chấn được ứng dụng một cách tối ưu hoá để hạn chế ảnh hưởng đến chức năng thận, trong đó LSTQD và TSNCT là 2 phương pháp phổ biến nhất. Phương pháp kết hợp LSTQD với TSNCT trong điều trị sỏi san hô cũng đã được áp dụng nhằm nâng cao hiệu quả sạch sỏi và giảm mức độ sang chấn cho nhu mô thận. Để đánh giá kết quả can thiệp bằng kết hợp 2 kỹ thuật này, chúng tôi tiến hành nghiên cứu: Đánh giá chức năng thận trước và sau điều trị sỏi san hô bằng phương pháp kết hợp LSTQD với TSNCT.

THAY ĐỔI CHỨC NĂNG THẬN TRONG ĐIỀU TRỊ SỎI SAN HÔ BẰNG KẾT HỢP PHƯƠNG PHÁP LẤY SỎI THẬN QUA DA VỚI TÁN SỎI NGOÀI CƠ THỂ

Leave a Comment