Thay đổi kiến thức, thực hành và tự tin của điều dưỡng về chăm sóc vết thương sau đào tạo 2 năm tại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp

Thay đổi kiến thức, thực hành và tự tin của điều dưỡng về chăm sóc vết thương sau đào tạo 2 năm tại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp

Thay đổi kiến thức, thực hành và tự tin của điều dưỡng về chăm sóc vết thương sau đào tạo 2 năm tại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp
Phan Thị Dung1, Lê Thị Mai Phương2
1 Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
2 Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Chăm sóc vết thương là kỹ thuật cơ bản trong chăm sóc người bệnh có ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả điều trị. Nghiên cứu đánh giá kiến thức, thực hành và tự tin của Điều dưỡng sau đào tạo 2 năm về chăm sóc vết thương tại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp năm 2018 – 2020. Nghiên cứu so sánh trước sau, thực hiện từ tháng 04/2018 đến tháng 06/2020. So sánh điểm kiến thức, thực hành và tự tin trước và sau đào tạo 2 năm trên 43 Điều dưỡng tại 5 khoa lâm sàng. Số liệu được thu thập dựa trên bộ câu hỏi tự điền về kiến thức 48 câu, tự tin 13 câu và thực hành 16 chỉ số. Số liệu được nhập vào phần mềm Epidata 3.1 và phân tích bằng phần mềm SPSS 18.0. Sau đào tạo hai năm, điểm trung bình kiến thức là 113,70 ± 14,75 so với 128,80 ± 21,20 và thực hành là 63,20 ± 19,99 so với 142,80 ± 9,30 sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với (p < 0,001). Điểm trung bình sự tự tin trong thực hiện chăm sóc vết thương tăng ở tất cả 13 kỹ năng có ý nghĩa (p < 0,001). Sau đào tạo hai năm điểm kiến thức, thực hành và tự tin của Điều dưỡng về chăm sóc vết thương tăng. Chương trình đào tạo chăm sóc vết thương do Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức xây dựng phù hợp với Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp và bước đầu có hiệu quả. Cần nhân rộng chương trình đào tạo này cho đội ngũ Điều dưỡng trực tiếp chăm sóc người bệnh có vết thương tại các cơ sở y tế khác.

Chăm sóc vết thương, đặc biệt đối với vết thương mạn tính, nhiễm khuẩn luôn là thách thức  đối  với  các  chuyên  gia  chăm  sóc  vết thương và đòi hỏi một nguồn lực y tế lớn trong chăm sóc và điều trị. Trong năm 2005 – 2006, chỉ tính riêng chi phí điều trị cho ba nhóm người bệnh  có  vết  thương  mạn  tính  gồm  loét  tĩnh mạch chi dưới, loét bàn chân do bệnh đái tháo đường và loét do tỳ đè tới trên 3 tỷ bảng Anh của Posnett,1 Robert.2 Tại Việt Nam trong một thống kê năm 2014 qua 430 người bệnh vào khoa Liền vết thương, Viện bỏng Quốc gia điều trị THAY ĐỔI KIẾN THỨC, THỰC HÀNH VÀ TỰ TIN CỦA ĐIỀU DƯỠNG VỀ CHĂM SÓC VẾT THƯƠNG SAU ĐÀO TẠO 2 NĂM TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA NÔNG NGHIỆP  Phan Thị Dung1, , Lê Thị Mai Phương21Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội2Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệpChăm sóc vết thương là kỹ thuật cơ bản trong chăm sóc người bệnh có ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả điều trị. Nghiên cứu đánh giá kiến thức, thực hành và tự tin của Điều dưỡng sau đào tạo 2 năm về chăm sóc vết thương tại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp năm 2018 – 2020. Nghiên cứu so sánh trước sau, thực hiện từ tháng 04/2018 đến tháng 06/2020. So sánh điểm kiến thức, thực hành và tự tin trước và sau đào tạo 2 năm trên 43 Điều dưỡng tại 5 khoa lâm sàng. Số liệu được thu thập dựa trên bộ câu hỏi tự điền về kiến thức 48 câu, tự tin 13 câu và thực hành 16 chỉ số. Số liệu được nhập vào phần mềm Epidata 3.1 và phân tích bằng phần mềm SPSS 18.0. Sauđào tạo hai năm, điểm trung bình kiến thức là 113,70 ± 14,75 so với 128,80 ± 21,20 và thực hành là 63,20 ± 19,99 so với 142,80 ± 9,30 sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với (p < 0,001). Điểm trung bình sự tự tin trong thực hiện chăm sóc vết thương tăng ở tất cả 13 kỹ năng có ý nghĩa (p < 0,001). Sau đào tạo hai năm điểm kiến thức, thực hành và tự tin của Điều dưỡng về chăm sóc vết thương tăng. Chương trình đào tạo chăm sóc vết thương do Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức xây dựng phù hợp với Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp và bước đầu có hiệu quả. Cần nhân rộng chương trình đào tạo này cho đội ngũ Điều dưỡng trực tiếp chăm sóc người bệnh có vết thương tại các cơ sở y tế khác.Từ khóa: Điều dưỡng, chăm sóc vết thương, kiến thức, thực hành, tự tin, đào tạoI. ĐẶT VẤN ĐỀthì có tới 87,7% người bệnh có vết thương mạn tính  do  các  nguyên  nhân  khác  nhau.3  Ngoài những bệnh lý nền thường là nguyên nhân làm ảnh quá trình liền vết thương thì việc chăm sóc vết thương, đặc biệt là chăm sóc vết thương của Điều dưỡng đóng vai trò quan trọng. Tại Mỹ có khoảng hơn 5,7 triệu người có vết thương mạn tính có thể ngăn ngừa được biến chứng và giảm nguy cơ nhiễm khuẩn, cắt cụt chi, loét do tì đè nếu ngay từ đầu được các nhân viên y tế chăm sóc tốt.

https://thuvieny.com/thay-doi-kien-thuc-thuc-hanh-va-tu-tin-cua-dieu-duong-ve-cham-soc-vet-thuong/

Leave a Comment