Theo dõi chỉ số huyết học ở người hiến tiểu cầu bằng máy chiết tách tế bào máu tự động CS 3000 plus

Theo dõi chỉ số huyết học ở người hiến tiểu cầu bằng máy chiết tách tế bào máu tự động CS 3000 plus

Tên bài báo:Theo dõi chỉ số huyết học ở người hiến tiểu cầu bằng máy chiết tách tế bào máu tự động CS 3000 plus

Tác giả:    Trương Thị Kim Dung

Tên tạp chí:    Y học Việt Nam

Năm xuất bản:    2004    Số:    6    Tập:    299 CĐ Truyền máu-huyết học TP.Hồ Chí Minh    Trang:    52-57

Tóm tắt:   

Theo dõi chỉ số huyết học ở người hiến tiểu cầu bằng máy chiết tách tế bào máu tự động CS 3000 plus

Leave a Comment