THỰC HÀNH CHẨN ĐOÁN BỆNH HỌC GAN

THỰC HÀNH CHẨN ĐOÁN BỆNH HỌC GAN

THỰC HÀNH CHẨN ĐOÁN BỆNH HỌC GAN  ( Practical Hepatic Pathology: A Diagnostic Approach )

Giải phẫu bệnh học Gan thực hành, một cuốn sách mới cung cấp cho bạn một hướng dẫn thiết thực để chẩn đoán các mẫu bệnh phẩm sinh thiết gan khó mà bạn gặp phải trong thực tế hàng ngày.

Tiến sĩ Romil Saxena trình bày chẩn đoán theo một tổ chức dựa trên mô hình, hướng dẫn bạn từ các mô hình tổn thương mô học, thông qua việc thăm khám lâm sàng toàn diện và phù hợp , bàn luận xung quanh những cạm bẫy, và các biện pháp chẩn đoán tốt nhất.

Những hình ảnh chụp sắc nét và rực rỡ các mẫu gan bệnh lý của tổn thương, các biến thể phổ biến của tất cả các bệnh gan và u gan, cùng với một chỉ mục hình ảnh ở đầu sách hướng dẫn bạn tìm đến vị trí chính xác của hướng dẫn chẩn đoán .

Đây là một trong những cuốn sách tốt nhất cung cấp thông tin, hướng dẫn thực hành phản ánh thực tế bạn cần phải giải quyết ngay cả với những thách thức chẩn đoán khó khăn nhất trong các mẫu sinh thiết gan bệnh lý.

THỰC HÀNH CHUẨN ĐOÁN BỆNH HỌC GAN

TÓM TẮT

Practical Hepatic Pathology: A Diagnostic Approach

Romil Saxena

Hardcover: 728 pages

Publisher: Saunders;

1 edition (February 4, 2011)

Language: English

ISBN-10: 0443068038

ISBN-13: 978-0443068034

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment