Thực trạng kiến thức, thái độ và thực hành của sinh viên Trường Đại học Y Dược

Thực trạng kiến thức, thái độ và thực hành của sinh viên Trường Đại học Y Dược

Khóa luận tốt nghiệp đại học Thực trạng kiến thức, thái độ và thực hành của sinh viên Trường Đại học Y Dược – Đại học Quốc Gia Hà Nội về phòng chống dịch bệnh COVID – 19 năm 2020.Cuối tháng 12 năm 2019, một số ca biểu hiện viêm phổi virus chưa rõ nguyên nhân lần đầu tiên được báo cáo tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc [1]. Sau giải trình tự gen, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã xác định tạm thời với tên gọi 2019 – nCoV hay SARS-CoV-2 (tên tiếng anh là: Severe acute respiratory syndrome coronavirus the 2nd) [2]. Bệnh do virus SARS-CoV-2 sau được gọi là COVID – 19. COVID – 19 gây ra đại dịch do tốc độ lây lan nhanh chóng và chưa có bất kỳ biện pháp điều trị đặc hiệu nào [3]. COVID – 19 kể từ đó đã nhanh chóng lan rộng trên toàn thế giới và được WHO tuyên bố là đại dịch toàn cầu vào ngày 11 tháng 3 năm 2020 [4].


Tính đến ngày 01 tháng 05 năm 2021, dữ liệu từ WHO đã cho thấy có 150 989 419 ca mắc COVID – 19, trong đó 3 173 576 trường hợp đã tử vong [5]. Tại Việt Nam, theo thông tin từ trang chính thức của Bộ Y Tế, số ca mắc COVID – 19 tính đến ngày 01 tháng 05 năm 2021 là 2 942 ca và tử vong 35 ca [6]. Trước tình hình đó, Việt Nam đã triển khai các biện pháp quyết liệt nhằm ngăn chặn sự xâm nhập, lây lan của dịch bệnh. Đảng, Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt và đúng đắn ngay từ rất sớm, mang lại hiệu quả trong công tác phòng chống dịch bệnh. Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID – 19 được thành lập, thực hiện nhiều phương pháp, huy động sự vào cuộc của toàn bộ các ban ngành, sự đồng lòng đồng sức của toàn dân. Cùng với sự nỗ lực kiểm soát dịch của các cấp chính quyền thì việc tăng cường hiểu biết, nhận thức về phòng tránh COVID – 19 vô cùng quan trọng và cần thiết với mọi người dân. Dịch bệnh ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó ngành giáo dục chịu tác động không nhỏ, rất nhiều trường học từ mầm non, tiểu học đến trung học, đại học đã cho học sinh, sinh viên nghỉ để tránh dịch, thay phương pháp giảng dạy trực tiếp bằng phương pháp học trực tuyến. Thế nhưng, mang tính chất đặc thù về ngành học, sinh viên y khoa là nhóm đối tượng cần tham gia vào việc hỗ trợ phòng chống dịch, sinh viên y dược là những cán bộ y tế tương lai – những người sẽ trực tiếp đi đầu trong công tác phòng chống các dịch bệnh xảy ra sau này và sinh viên y khoa cũng là đối tượng ngày ngày thực hành lâm sàng tại bệnh viện, là đối tượng có nguy cơ cao tiếp xúc với COVID – 19. Trên thực tế, tại các quốc gia có số ca mắc lớn như Ý, Hoa Kỳ, Vương2 quốc Anh, sinh viên Y khoa năm cuối đã được tham gia vào công tác phân loại
bệnh nhân để giảm gánh nặng sự quá tải nhân lực y tế [7]. Tính đến 27 tháng 05 năm 2020, đã có hơn 10.000 nhân viên y tế bị nhiễm virus và hơn 100 người tử vong do COVID – 19 [8].
Với vai trò là sinh viên khối ngành khoa học sức khỏe, việc trang bị kiến thức, thái độ và thực hành về phòng chống dịch bệnh cho bản thân cũng như cộng đồng là rất quan trọng. Đồng thời nếu có kiến thức, kĩ năng tốt, đối tượng sinh viên y khoa nói chung hay sinh viên Trường Đại học Y Dược nói riêng sẽ là kênh truyền thông đóng góp không nhỏ để tuyên truyền cho mọi người dân hiểu đúng về sự nguy hiểm của dịch và biết cách phòng chống khoa học, hiệu quả. Trong thời gian vừa qua, đã có một số nghiên cứu về kiến thức thái độ hành vi của sinh viên y trong dịch COVID – 19 trên thế giới, nhưng tại Việt Nam những nghiên cứu nói về kiến thức thái độ và thực hành của sinh viên y khoa trong đại dịch này còn hạn chế. Chính vì những lý do trên, chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài: “Thực trạng kiến thức, thái độ và thực hành của sinh viên Trường Đại học Y Dược – Đại học Quốc Gia Hà Nội về phòng chống dịch bệnh COVID – 19 năm 2020” với 02 mục tiêu sau:
1. Mô tả thực trạng kiến thức, thái độ của sinh viên Trường ĐH Y Dược – ĐH Quốc Gia Hà Nội về phòng chống dịch bệnh COVID – 19 năm 2020
2. Mô tả thực trạng thực hành của sinh viên Trường ĐH Y Dược – ĐH Quốc Gia Hà Nội về phòng chống dịch bệnh COVID – 19 năm 2020

MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ …………………………………………………………………………………….. 1
Chương 1: TỔNG QUAN……………………………………………………………………. 3
1.1. Khái niệm – lịch sử COVID – 19………………………………………………… 3
1.2. Dịch tễ học COVID – 19……………………………………………………………. 5
1.3. Hậu quả, ảnh hưởng của dịch bệnh COVID – 19…………………………… 6
1.4. Một số biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID – 19…………………. 9
1.5. Một số nghiên cứu liên quan đến kiến thức, thái độ và thực hành của
sinh viên y khoa đối với COVID – 19 ………………………………………………… 14
1.5.1. Nghiên cứu trên thế giới……………………………………………………… 14
1.5.2. Nghiên cứu trong nước……………………………………………………….. 17
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU…………. 20
2.1. Đối tượng, địa điểm và thời gian nghiên cứu………………………………. 20
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu…………………………………………………………. 20
2.1.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu………………………………………… 20
2.2. Phương pháp nghiên cứu và thu thập số liệu ………………………………. 20
2.2.1. Thiết kế nghiên cứu……………………………………………………………. 20
2.2.2. Cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu nghiên cứu……………………… 20
2.2.3. Công cụ thu thập số liệu……………………………………………………… 21
2.2.4. Các biến số nghiên cứu ………………………………………………………. 21
2.2.5. Sơ đồ nghiên cứu……………………………………………………………….. 23
2.3. Xử lý số liệu……………………………………………………………………………. 24
2.4. Đạo đức nghiên cứu…………………………………………………………………. 25
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU……………………………………………….. 27
3.1.Thực trạng kiến thức, thái độ của sinh viên Trường Đại học Y Dược –
ĐHQGHN về phòng chống dịch bệnh COVID – 19 năm 2020 ………………… 27
3.1.1. Thông tin chung về đối tượng nghiên cứu …………………………….. 27
3.1.2. Kiến thức của sinh viên Trường Đại học Y Dược – ĐHQGHN về
dịch bệnh COVID – 19 năm 2020 …………………………………………………… 283.1.3. Thực trạng thái độ của sinh viên Trường Đại học Y Dược –
ĐHQGHN về phòng chống dịch bệnh COVID – 19 năm 2020 …………… 33
3.2. Thực trạng thực hành của sinh viên Trường Đại học Y Dược –
ĐHQGHN về phòng chống dịch bệnh COVID – 19 năm 2020 ……………… 35
Chương 4: BÀN LUẬN……………………………………………………………………… 39
4.1. Thực trạng kiến thức, thái độ của sinh viên Trường Đại học Y Dược –
ĐHQGHN về phòng chống dịch bệnh COVID – 19 năm 2020 ……………… 39
4.1.1. Kiến thức của sinh viên Trường ĐH Y Dược – ĐHQGHN về
phòng chống dịch bệnh COVID – 19 năm 2020 ……………………………….. 39
4.1.2. Thái độ của sinh viên Trường đại học Y Dược – ĐHQGHN về
phòng chống dịch bệnh COVID – 19 năm 2020 ……………………………….. 44
4.2. Thực trạng thực hành của sinh viên Trường Đại học Y Dược –
ĐHQGHN về phòng chống dịch bệnh COVID – 19 năm 2020 ……………… 46
KẾT LUẬN ………………………………………………………………………………………. 49
1. Kiến thức, thái độ của sinh viên Trường Đại học Y Dược – ĐHQGHN
về phòng chống dịch bệnh COVID – 19 năm 2020………………………………. 49
1.1. Kiến thức của sinh viên Trường Đại học Y Dược – ĐHQGHN về
phòng chống dịch bệnh COVID – 19 năm 2020 ……………………………….. 49
1.2. Thái độ của sinh viên Trường Đại học Y Dược – ĐHQGHN về
phòng chống dịch bệnh COVID – 19 năm 2020 ……………………………….. 49
2. Thực trạng thực hành của sinh viên Trường Đại học Y Dược –
ĐHQGHN về phòng chống dịch bệnh COVID – 19 năm 2020 ……………… 50
KIẾN NGHỊ……………………………………………………………………………………… 51
TÀI LIỆU THAM KHẢO …………………………………………………………………. 5

DANH MỤC BẢNG
Bảng 2.1. Một số biến số nghiên cứu ………………………………………………. 21
Bảng 2.2: Bảng điểm quy ước đánh giá mức độ hiểu biết kiến thức về
COVID – 19 và mức độ thực hành các biện pháp phòng chống dịch
bệnh…………………………………………………………………………………………….. 25
Bảng 3.1. Thông tin chung về đối tượng nghiên cứu …………………………. 28
Bảng 3.2. Mức độ hiểu biết các kiến thức cơ bản về COVID – 19
(n=653)………………………………………………………………………………………… 28
Bảng 3.3. Tỉ lệ trả lời đúng quy tắc 5K và 6 bước rửa tay của Bộ Y Tế.. 30
Bảng 3.4. Mối liên quan giữa mức độ hiểu biết chung các kiến thức về
COVID – 19 của sinh viên với giới tính…………………………………………… 31
Bảng 3.5. Mối liên quan giữa mức độ hiểu biết chung các kiến thức về
COVID – 19 của sinh viên với năm học…………………………………………… 32
Bảng 3.6. Mối liên quan quan giữa mức độ hiểu biết chung các kiến thức
về COVID – 19 với chuyên ngành ………………………………………………….. 33
Bảng 3.7. Mức độ thường xuyên cập nhật thông tin về COVID – 19 của
sinh viên ………………………………………………………………………………………. 33
Bảng 3.8. Mức độ tuân thủ khuyến cáo về thực hành các biện pháp phòng
chống dịch……………………………………………………………………………………. 35
Bảng 3.9. Mối liên quan giữa mức độ thực hành chung các biện pháp
phòng chống dịch COVID – 19 của sinh viên với giới tính………………… 36
Bảng 3.10. Mối liên quan giữa mức độ thực hành chung các biện pháp
phòng chống COVID – 19 của sinh viên với năm học……………………….. 37
Bảng 3.11. Mối liên quan giữa mức độ thực hành chung các biện pháp
phòng chống dịch COVID – 19 của sinh viên với chuyên ngành ………… 38DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 3.1. Mức độ hiểu biết chung các kiến thức về COVID – 19……. 31
Biểu đồ 3.2. Thái độ của sinh viên đối với công tác phòng chống dịch
bệnh COVID – 19 …………………………………………………………………………. 34
Biểu đồ 3.3. Mức độ thực hành chung các biện pháp phòng chống dịch
COVID – 19…………………………………………………………………………………. 3

Thực trạng kiến thức, thái độ và thực hành của sinh viên Trường Đại học Y Dược

Leave a Comment