Thực trạng một số thực phẩm sống và chín nhiễm Salmonella tại cơ sở dịch vụ ăn uống ở Hà Nội

Thực trạng một số thực phẩm sống và chín nhiễm Salmonella tại cơ sở dịch vụ ăn uống ở Hà Nội

Thực trạng một số thực phẩm sống và chín nhiễm Salmonella tại cơ sở dịch vụ ăn uống ở Hà Nội
Vũ Thị Quý, Nguyễn Thu Giang
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Nghiên cứu này nhằm xác định tỷ lệ nhiễm Salmonella trên các mẫu thực phẩm sống và chín tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại Hà Nội. Nghiên cứu được tiến hành tại 4 phường thuộc quận Thanh Xuân và 4 xã thuộc huyện Thường Tín trên địa bàn thành phố Hà Nội từ tháng 3/2018 đến tháng 3/2019. Nghiên cứu lựa chọn ngẫu nhiên 48 mẫu thực phẩm tại cửa hàng dịch vụ ăn uống và 30 mẫu trứng vịt sống tại chợ thuộc địa bàn nghiên cứu. Tỷ lệ mẫu thực phẩm nhiễm Salmonella là 29,17% (14 trên 48 mẫu). Tỷ lệ nhiễm Salmonella trên mẫu trứng vịt sống của các cửa hàng được lấy mẫu là 23,33% (7 mẫu dương tính trên 30 mẫu). Các can thiệp nhằm tăng cường tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm  cho người chế biến tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống là rất cần thiết.

Hiện nay dịch vụ ăn uống đang gia tăng tại khắp mọi khu vực của Thành phố Hà Nội. Các cơ sở dịch vụ ăn uống đã thực sự trở thành hệ thống cung cấp thực phẩm cho cộng đồng dân cư, góp phần tạo công ăn việc làm, đặc biệt là tại các đô thị lớn. Đáp ứng nhu cầu phục vụ đông đảo người lao động do có giá cả phù hợp, hình thức đa dạng, phong phú, phục vụ nhanh chóng và thuận tiện. Một số người ít hoặc không có vốn, không có khả năng lớn về cơ sở vật chất và thiết bị dụng cụ cũng có thể làm được dịch vụ này. Bên cạnh đó dịch vụ ăn uống đã và đang bộc lộ những nhược điểm như: thiếu hạ tầng cơ sở và các dịch vụ vệ sinh môi trường, thói quen vứt rác và không thu gom rác ở mặt bằng kinh doanh khá phổ biến;1 đa dạng, cơ động, tạm thời và mùa vụ nên khó kiểm soát; Nhận thức về an toàn thực phẩm (ATTP) của người tiêu dùng còn hạn chế, đơn giản, chủ quan và dễ chấp nhận mọi điều kiện phục vụ;2 Dụng cụ chứa đựng thực phẩm thường cũ, không đảm bảo vệ sinh. Người kinh doanh dịch vụ ăn uống (DV ăn uống) nhận thức về an toàn thực phẩm còn hạn chế, để tăng lợi nhuận nên việc chấp hành các điều kiện vệ sinh còn mang tính đối phó, hình thức.3 Dịch vụ ăn uống đã và đang xuất hiện nguy cơ gây ô nhiễm thực phẩm đe dọa đến sức khỏe người tiêu dùng và văn minh đô thị. Quản lý an toàn thực phẩm cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đang là vấn đề cấp thiết và mối quan tâm của các cấp, các ngành và cả cộng đồng.4Vi  khuẩn  Salmonella  vẫn  đang  được  ghi nhận trong rất nhiều vụ ngộ độc thực phẩm trên thế giới, ngay cả ở những nước phát triển. Tuy nhiên, tại Việt Nam, có rất ít số liệu thống kê chính thức về mức độ ô nhiễm vi khuẩn Salmonella trong thực phẩm.5 Một thực tế cho thấy, các vụ ngộ độc thực phẩm trên người mặc dù được ghi nhận và thống kê bằng những con số cụ thể, nhưng việc truy xuất căn nguyên cũng rất hạn chế do chỉ tập trung vào công tác chữa trị và cũng do năng lực và trang thiết bị hạn chế ở cấp cơ sở.

Thực trạng một số thực phẩm sống và chín nhiễm Salmonella tại cơ sở dịch vụ ăn uống ở Hà Nội

Leave a Comment