Thực trạng trầm cảm, lo âu ở học sinh một trường trung học phổ thông tại tỉnh Nghệ An năm học 2019-2020 và một số yếu tố liên quan

Thực trạng trầm cảm, lo âu ở học sinh một trường trung học phổ thông tại tỉnh Nghệ An năm học 2019-2020 và một số yếu tố liên quan

Thực trạng trầm cảm, lo âu ở học sinh một trường trung học phổ thông tại tỉnh Nghệ An năm học 2019-2020 và một số yếu tố liên quan

Nghiên cứu áp dụng phương pháp mô tả cắt ngang trên 497 học sinh của trường Trung học phổ thông Hà Huy Tập, tỉnh Nghệ An nhằm mô tả thực trạng trầm cảm, lo âu của học sinh năm học 2019-2020 và một số yếu tố liên quan. Nghiên cứu thu thập thông tin qua phát vấn bộ câu hỏi sử dụng bộ công cụ DASS-21. Kết quả cho thấy tỷ lệ học sinh có dấu hiệu trầm cảm là 38,2%, lo âu là 39,2%. Các yếu tố liên quan đến trầm cảm, lo âu ở học sinh là khối lớp lớn, có áp lực học tập, bị bạn bè bắt nạt, đánh mắng. Các yếu tố liên quan đến trầm cảm ở học sinh là lo lắng vì dịch COVID-19 và cảm thấy cô lập chán nản vì ở nhà quá lâu. Các yếu tố liên quan đến lo âu ở học sinh là khó khăn trong việc học online và kinh tế gia đình bị ảnh hưởng bởi dich COVID-19. Lo âu có mối liên quan với trầm cảm ở các học sinh được nghiên cứu.

Thực trạng trầm cảm, lo âu ở học sinh một trường trung học phổ thông tại tỉnh Nghệ An năm học 2019-2020 và một số yếu tố liên quan

Leave a Comment