Thực trạng tuân thủ điều trị của trẻ động kinh tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Thực trạng tuân thủ điều trị của trẻ động kinh tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Thực trạng tuân thủ điều trị của trẻ động kinh tại Bệnh viện Nhi Trung ương
Trần Thị Huyền, Cao Vu Hung, Tran Van Hoc, Nguyen Danh Ngon

Mục tiêu: Đánh giá tuân thủ điều trị và tái khám theo hẹn của trẻ động kinh tại Bệnh viện Nhi Trung ương năm 2019.

Đối tượng: Thực hiện 01 nghiên cứu cắt ngang trên bệnh nhi và người chăm sóc chính đến khám và điều trị tại Khoa thần kinh, Bệnh viện Nhi Trung ương từ tháng 01/2019 đến tháng 12/2019.

Kết quả: Tuổi trung bình là 74,3 ± 45,1 (tháng tuổi). Nhóm tuổi thường gặp nhất là nhóm 2-6 tuổi (40,5%), thấp hơn là nhóm 6-12 tuổi (30,0%), các nhóm còn lại có tỷ lệ thấp. Tỷ lệ nam: nữ là 1,43:1. Hầu hết người chăm sóc chính là cha mẹ (92,5%). Thời gian điều trị trung bình là 20,4 ± 15,7 tháng, tỷ lệ trẻ  tuân thủ điều trị tốt 43,5%, 31,5% trẻ tuân thủ điều trị trung bình và 25,0% tuân thủ điều trị kém, trong vòng 6 tháng có 40,5% trẻ tái khám đúng hẹn. Lý do không tuân thủ tái khám đúng hẹn chủ yếu do người nuôi dưỡng bận việc hoặc trẻ bận học (37,8%) và khoảng cách từ nhà tới bệnh viện xa (26,1%)

Kết luận: Tỷ lệ bệnh nhân tuân thủ điều trị và tái khám không cao. Các yếu tố liên quan có ý nghĩa thống kê với việc không tuân thủ điều trị thuốc ở trẻ em đó là: mức độ bảo hiểm y tế, tuổi khởi phát cơn, thời gian điều trị bệnh và tần suất cơn sau điều trị bệnh.

Động kinh là bệnh lý thần kinh trung ương thườn gặp, chiếm khoảng 0,5% dân số toàn cầu, trong đó 75% tại các nước đang phát triển [1]. Bệnh động kinh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi tuy nhiên tỷ lệ ở trẻ em cao hơn người lớn. Các nghiên cứ của tác giả trong và ngoài nước cho thấy có thể điều trị thành công với thuốc chống động kinh Những trường hợp thất bại thường là bởi sự kém tuân thủ điều trị của người bệnh [5]. Tuy nhiên, khác với người lớn, trẻ em thường có sự tuân thủ điều trị kém hơn. Hiện tại Việt Nam chưa có nhiều nghiên cứu về vấn đề này, đặc biệt là ở trẻ em. Chính bởi vậy chúng tôi tiến hành nghiên cứu nhằm mục tiêu: “Đánh giá tuân thủ điều trị và tái khám theo hẹn của trẻ động kinh tại Bệnh viện Nhi Trung ương năm 2019”.

 

Thực trạng tuân thủ điều trị của trẻ động kinh tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Leave a Comment