Thuốc giảm đau loại morphin

ThS. Đậu Thùy Dương

MỤC TIÊU HỌC TẬP
1. Nêu được mối liên quan giữa cấu trúc và tác dụng của morphin.
2. Phân tích được các tác dụng của morphin, từ đó nêu được áp dụng điều trị của morphin.
3. Trình bày được triệu chứng và cách điều trị ngộ độc cấp và mạn của morphin.
4. Nêu được đặc điểm tác dụng của một số opioid tổng hợp: pethidin, pentazocin, methadon, fentanyl, loperamid

DOWNLOAD BÀI GIẢNG TẠI ĐÂY : https://goo.gl/n4Uj7X

Đánh giá hiệu quả giảm đau của morphin khi sử dụng hệ thống PCA Coopdech ISJ6-1020 trong phẫu thuật bụng dưới

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *