TIẾN BỘ KỸ THUẬT CỘNG HƯỞNG TỪ TRONG ĐÁNH GIÁ U TẾ BÀO ĐỆM

TIẾN BỘ KỸ THUẬT CỘNG HƯỞNG TỪ TRONG ĐÁNH GIÁ U TẾ BÀO ĐỆM

TIẾN BỘ KỸ THUẬT CỘNG HƯỞNG TỪ TRONG ĐÁNH GIÁ U TẾ BÀO ĐỆM
Lê Văn Phước1
1 Khoa Chẩn đoán Hình ảnh Bệnh viện Chợ Rẫy
TÓM TẮT
U tế bào đệm não là u não nguyên phát thường gặp nhất, có tiên lượng xấu, tỉ lệ tàn phế, tử vong cao đặc biệt u tế bào đệm độ các cao. MRI thường qui là kỹ thuật hình ảnh chuẩn hiện nay trong đánh giá u tế bào đệm. Các chuỗi xung cơ bản được sử dụng gồm: T1W, T2W, FLAIR, T1+Gd. MRI thường qui cung cấp các thông tin lâm sàng quan trọng của u. Tuy nhiên, MRI thường qui không đặc hiệu, không phản ánh tính chất sinh học phức tạp của u, giới hạn trong phân độ mô học, trong chẩn đoán phân biệt u với các bệnh lý khác như viêm nhiễm, xơ não rải rác… Gần đây, có sự phát triển các kỹ thuật MRI mới, ứng dụng
ngày càng nhiều như: kỹ thuật khuếch tán, khuếch tán theo hướng, bó sợi thần kinh, tưới máu, phổ và chức năng. Các kỹ thuật cung cấp thêm thông tin bổ sung cho MRI thường qui trong đánh giá u tế bào đệm về mật độ tế bào, xâm lấn chất trắng, sự thiếu oxy, hoại tử, tăng sinh mạch, tính thấm thành mạch, liên quan u với các vùng chức năng thần kinh. Các kỹ thuật này giúp chẩn đoán chính xác hơn, lập kế hoạch phẫu thuật, theo dõi sau điều trị. Bài viết giới thiệu nguyên lý cơ bản và ứng dụng lâm sàng
các tiến bộ kỹ thuật MRI trong u tế bào đệm ở não đã thực hiện tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment