TÌM HIỂU MỘT VÀI YẾU TỐ LIÊN QUAN VỚI SARCOPENIA ĐƯỢC CHẨN ĐOÁN BẰNG CÔNG THỨC CỦA ISHII VÀ CS Ở NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2

TÌM HIỂU MỘT VÀI YẾU TỐ LIÊN QUAN VỚI SARCOPENIA ĐƯỢC CHẨN ĐOÁN BẰNG CÔNG THỨC CỦA ISHII VÀ CS Ở NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2

TÌM HIỂU MỘT VÀI YẾU TỐ LIÊN QUAN VỚI SARCOPENIA ĐƯỢC CHẨN ĐOÁN BẰNG CÔNG THỨC CỦA ISHII VÀ CS Ở NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2
Vũ Minh Phúc1, Nguyễn Thị Phi Nga2, Phạm Thúy Hường3
1 Bệnh viện Nội tiết Trung ương
2 Học viện Quân Y
3 Bệnh viện Quân Y 103, Học viện Quân y
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Mục tiêu: Tìm hiểu một vài yếu tố liên quan với sarcopenia được chẩn đoán bằng công thức Ishii và cs ở người bệnh đái tháo đường típ 2. Phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang trên 479 người bệnh đái tháo đường típ 2 đến khám tại Bệnh  viện Nội tiết Trung ương và Bệnh viện Quân Y 103 từ tháng 01/2022 đến tháng 5/2022. Kết quả: Tỷ lệ sarcopenia tăng 1,951 lần ở nhóm đái tháo đường > 10 năm với CI 95%, OR: 1,259-3,024, p = 0,003; tăng 1,728 trong nhóm có tăng huyết áp kèm theo với CI 95%, OR: 1,106-2,698, p = 0,016; tăng 7,872 lần ở mức lọc cầu thận (Estimated glomerular filtration rate – eGFR) < 60ml/phút/1,73m2 với CI 95%, OR: 4,598-13,478, p < 0,001; giảm 0,481 khi sử dụng metformin với CI 95%, OR: 0,311-0,745, p = 0,001. Một số yếu tố tương quan nghịch với điểm công thức của Ishii và cs là mức lọc cầu thận, chỉ số nhân trắc, trình độ học vấn; tương quan thuận là test đứng dậy và đi, thời gian mắc đái tháo đường. Kết luận: Tỷ lệ sarcopenia tăng theo thời gian mắc đái tháo đường, mức HbA1c, kèm tăng huyết áp, giảm theo mức lọc cầu thận; sử dụng metformin điều trị; điểm của công thức của Ishii và cs tương quan với một số yếu tố khác.

Theo  AWGS  2019,  sarcopenia  được  định nghĩa là “tình trạng mất khối lượng cơ liên quan tới tuổi kết hợp với giảm sức mạnh cơ và/hoặc giảm khả năng thực hành động tác” [1]. Theo các  nghiên  cứu  tiến  hành  theo  dõi  các  biến  cốbất  lợi  vềsức  khỏe  liên  quan  tới  sarcopenia (giảm  chức  năng  hoạt  động  hàng  ngày,  tăng nguy  cơ  hội  chứng  dễbịtổn  thương,  ngã  và chấn thương do ngã, …) [2].Hiện  tại  có  nhiều  phương  pháp  phát  hiện sarcopenia:  Theo  tiêu  chuẩn  AWGS  2019  dựa vào khối lượng cơ thấp và cơ lựctay thấp. Việc xác định hai tiêu chuẩn này cũng rất khó khăn, cần  máy  đo  khối  lượng  cơ  bằng  máy  hấp  thu năng lượng kéo tia X, máy đo cơ lực tay [1]; một số nghiên chỉ ra có độ nhạy và độ đặc hiệu gần nhất với tiêu chuẩn của AWGS 2019 thì chỉ có công thức của Ishii và cs [3]. Để thuận tiện trong tiếp  cận  chẩn  đoán  sarcopenia  trên  lâm  sàng chúng tôi sử dụng công thức của Ishii và cs để thực  hiện “Nghiên  cứu  đặc  điểm  sarcopenia  ở người bệnh đái tháo đường típ 2”với mục tiêu: Tìm hiểu một vài yếu tố liên quan với sarcopenia được chẩn đoán bằng bằng công thức Ishii và cs ở  người bệnh đái tháo đường típ 2

TÌM HIỂU MỘT VÀI YẾU TỐ LIÊN QUAN VỚI SARCOPENIA ĐƯỢC CHẨN ĐOÁN BẰNG CÔNG THỨC CỦA ISHII VÀ CS Ở NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2

Leave a Comment