Tìm hiểu tác dụng của phanosid trên kênh+ -ATP và kênh Ca 2+ đến sự bài tiết insulin của đảo tuỵ cô lập

Tìm hiểu tác dụng của phanosid trên kênh+ -ATP và kênh Ca 2+ đến sự bài tiết insulin của đảo tuỵ cô lập

Tên bài báo:Tìm hiểu tác dụng của phanosid trên kênh+ -ATP và kênh Ca 2+ đến sự bài tiết insulin của đảo tuỵ cô lập

Tác giả:Nguyễn Khánh Hoà, Đào Văn Phan, Claes-Goran Ostenson
Tên tạp chí:Nghiên cứu y học
Năm xuất bản:2006Số:ĐB.6Tập:46Trang:104-108
Tóm tắt:

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment