TIM MẠCH NHI KHOA DÀNH CHO BÁC SĨ ĐA KHOA 6E 2014

TIM MẠCH NHI KHOA DÀNH CHO BÁC SĨ ĐA KHOA 6E 2014

TIM MẠCH NHI KHOA DÀNH CHO BÁC SĨ ĐA KHOA 6E 2014.Pediatric Cardiology for Practitioners, 6e

Park Tim mạch Nhi khoa dành cho Thầy thuốc hành nghề là một tham khảo Y tế thiết yếu dành cho lĩnh vực tim mạch nhi khoa đang phát triển nhanh chóng. Toàn diện về mặt nội dung, cuốn sách này cung cấp hướng dẫn thực tế mà bạn cần để chẩn đoán và quản lý trẻ em với các bệnh lý tim bẩm sinh và mắc phải. Từ bệnh sử và khám lâm sàng cho đến điều trị dự phòng và quản lý các vấn đề cụ thể, phiên bản thứ 6 tích hợp tất cả những khái niệm mới nhất về tim mạch, theo một cách có thể hiểu được đối với các bác sĩ nhi khoa, bác sĩ gia đình, điều dưỡng hành nghề, và các y sĩ.

+ Áp dụng các kiến thức và phương pháp mới nhất với sự bao quát các kỹ thuật ngoại khoa trong tim mạch nhi khoa, ứng dụng của các kỹ thuật can thiệp không xâm lấn, các tiêu chuẩn huyết áp, và điều trị các rối loạn nhịp tim.

+ Dễ dàng nắm bắt các kỹ thuật mới nhất với các biểu đồ, sơ đồ hữu ích

+ Lựa chọn các cách tiếp cận tốt nhất cho bệnh nhân của bạn với sự bao quát mở rộng về các vấn đề đặc biệt, bao gồm suy tim xung huyết và ngất xỉu

+ Nắm bắt các tiến bộ về chẩn đoán và trị liệu mới nhất trong tim mạch nhi khoa. Tất cả mỗi chủ đề và chương đã được hiệu đính và cập nhật

+ Một sự tập trung đặc biệt được đặt ở các kỹ thuật hình ảnh không xâm lấn, các tiêu chuẩn huyết áp bình thường, các cách tiếp cận gợi ý đối với tăng huyết áp nhi khoa, phát hiện và quản lý các bất thường lipid theo khuyến nghị bởi Kênh Chuyên gia, các rối loạn nhịp tim, bao gồm QT dài và nhiều chủ đề khác

Từ cách khai thác bệnh sử và khám lâm sàng cho đến điện tâm đồ và quản lý của các vấn đề đặc biệt, cuốn giáo trình nổi tiếng này cung cấp những hướng dẫn thực tế mà bạn cần để chẩn đoán và quản lý trẻ em mắc các bệnh tim bẩm sinh hay mắc phải.
Ấn bản thứ 6 đã được sửa đổi toàn diện tích hợp những tiến bộ gần đầy trong chẩn đoán và điều trị vào phẫu thuật tim mạch Nhi khoa, các tiêu chuẩn huyết áp và các loại rối loạn nhịp tim.
Một cuốn sách tham khảo thực tế, súc tích nhưng toàn diện, cung cấp cho bạn những phương pháp tốt nhất, rất thích hợp cho những bác sĩ lâm sàng bận rộn.
Phiên bản mới cập nhật các kỹ thuật phẫu thuật tim mạch nhi khoa, ứng dụng của các kỹ thuật can thiệp phi phẫu thuật, các tiêu chuẩn về huyết áp, và điều trị các loại rối lạn nhịp tim. Các bản vẽ kỹ thuật mới hướng dẫn bạn đến những kỹ thuật mới nhất.
Về tác giả :
Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ tim mạch Nhi khoa Myung K. Park là ủy viên của Viện Hàn lâm Nhi khoa Mỹ, Đại học Trung tâm Khoa học sức khỏe Texas.
TIM MẠCH NHI KHOA DÀNH CHO BÁC SĨ ĐA KHOA 6E 2014
Product details
Hardcover: 688 pages
Publisher: Mosby; 6 edition (March 28, 2014)
Language: English
ISBN-10: 0323169511
ISBN-13: 978-0323169516
Khoa Tim Mạch cho trẻ em Park ?? s cho các học viên là cuốn sách tham khảo y khoa thiết yếu cho lĩnh vực tim mạch học luôn thay đổi. Toàn diện về nội dung của nó cung cấp hướng dẫn thiết thực bạn cần chẩn đoán và quản lý trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh và mắc phải. Từ lịch sử và khám lâm sàng thông qua điều trị dự phòng và quản lý các vấn đề đặc biệt, ấn bản lần thứ 6 đã được chỉnh sửa lại kết hợp tất cả các khái niệm mới nhất trong khoa tim mạch, được chưng cất theo cách dễ hiểu đối với bác sĩ nhi khoa, bác sĩ gia đình, NP và PA. “… một cuốn sách tham khảo súc tích, sinh viên và bác sĩ lâm sàng, thực hành bệnh tim ở trẻ em sẽ tiếp tục tìm cuốn sách Khoa Tim Mạch Nhi của Bệnh Parki để dễ đọc và tham khảo các thông tin chính xác . Xét bởi: Bản tin BACCH, tháng 3 năm 2015
Áp dụng các kiến ​​thức và phương pháp mới nhất với các kỹ thuật phẫu thuật trong khoa tim, áp dụng các kỹ thuật không phẫu thuật can thiệp, huyết áp và điều trị loạn nhịp tim.
Dễ dàng nắm bắt các kỹ thuật mới nhất với bản vẽ hữu ích trong suốt.
Chọn cách tiếp cận tốt nhất cho bệnh nhân với những vấn đề đặc biệt bao gồm suy tim sung huyết và ngất.
Tận dụng những tiến bộ chẩn đoán và điều trị gần đây nhất trong bệnh tim ở trẻ em. Mỗi chủ đề và chương đã được sửa đổi và cập nhật để phản ánh các phương pháp điều trị y khoa và phẫu thuật mới nhất cho tất cả các bệnh tim bẩm sinh và mắc phải. Phương pháp tiếp cận phẫu thuật mới, bao gồm các thủ thuật lai, đã được cập nhật. Đặc biệt tập trung vào các kỹ thuật hình ảnh không xâm lấn, các tiêu chuẩn huyết áp, các phương pháp đề xuất về tăng huyết áp ở trẻ em, phát hiện và quản lý các bất thường về lipid theo khuyến cáo của Hội đồng chuyên gia, các rối loạn nhịp nhi (bao gồm hội chứng QT dài) và nhiều hơn nữa.

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment