Tìm: “sự thật” về truyền thuyết: “Tuệ Tĩnh sinh ra và hoạt động ở thế kỷ XIV”?

Tìm: “sự thật” về truyền thuyết: “Tuệ Tĩnh sinh ra và hoạt động ở thế kỷ XIV”?

Tên bài báo:Tìm: “sự thật” về truyền thuyết: “Tuệ Tĩnh sinh ra và hoạt động ở thế kỷ XIV”?

Tác giả:Đỗ Tất Lợi
Tên tạp chí:Dược học
Năm xuất bản:1996Số:11Tập:246Trang:5-6
Tóm tắt:
Tìm hiểu sự thật về truyền thuyết “Tuệ Tĩnh sinh ra và hoạt động ở thế kỷ XIV”. Kết quả: nội dung tấm bia chùa Giám và đoạn văn trong Đại Nam thực lục chính biên (có trích đăng) cho thấy truyền thuyết về Tuệ Tĩnh bắt đầu xuất hiện vào năm 1846, sau khi Tuệ Tĩnh đã mất được hơn 100 năm. Trong báo cáo của xã, huyện, tỉnh về tình hình nhân dân lễ bái xin thuốc ở khu vực đền Bia (xã Văn Trai) nhằm mục đích xin phong thần cho Tuệ Tĩnh có nhiều điều quá đáng khiến vua Thiệu Trị nổi giận hạ lệnh cấm lễ bái, bắt đục chữ ở bia, bỏ tù bia mà sử ghi là ngoa truyền. Trước cách mạng tháng 8 nhân dân chỉ biết đến Tuệ Tĩnh, ít ai biết Lãn Ông, nhưng sau Cách mạng tháng 8, lại chỉ có Lãn Ông được ngành y tổ chức lễ kỷ niệm hằng năm.

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment