TÌNH HÌNH U KHOANG CẠNH HỌNG TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY TỪ NĂM 2018 – 2021

TÌNH HÌNH U KHOANG CẠNH HỌNG TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY TỪ NĂM 2018 – 2021

TÌNH HÌNH U KHOANG CẠNH HỌNG TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY TỪ NĂM 2018 – 2021
Huỳnh Thiên Kim1, Ngô Thúc Luân2, Trần Anh Bích2
TÓM TẮT :
Đặt vấn đề: U khoang cạnh họng là bệnh lý hiếm gặp và đa dạng về mô bệnh học nên việc đánh giá, khảo sát tổng thể là phù hợp. Bệnh được phẫu thuật nhiều tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị u khoang cạnh họng tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiến cứu và hồi cứu mô tả được thực hiện dựa trên 39 ca u khoang cạnh họng được điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy từ 2018 đến 6/2021.

Kết quả: Khối u trong họng chiếm tỷ lệ cao (87,2%). Giải phẫu bệnh: 8 u đa dạng tuyến nước bọt, 5 u tế bào tuyến, 7 u bao thần kinh, 4 u sợi thần kinh, 4 u cận hạch, 11 u ác tính. Phẫu thuật: 18 ca phẫu thuật đường trong miệng, 16 ca qua đường cổ, 5 ca qua đường kết hợp; 1 ca tái phát; 13 ca có biến chứng.

Kết luận: U khoang cạnh họng có biểu hiện lâm sàng đa dạng, phẫu thuật là phương pháp điều trị chủ yếu. Tỷ lệ biến chứng sau phẫu thuật cao.

U khoang cạnh họng là bệnh lý khá hiếm, u xuất phát từ cấu trúc trong khoang này hay từ vị trí khác xâm lấn đến. Hầu hết u khoang cạnh họng có nguồn gốc từ mô tuyến nước bọt hoặc thần kinh(1). Triệu chứng u khoang cạnh họng thường tiến triển chậm, biểu hiện khi u đã phát triển lớn gây chèn ép, xâm lấn các cấu trúc quan trọng trong khoang: Động mạch cảnh trong, tĩnh mạch cảnh trong, dây thần kinh IX, X, XI, XII, chuỗi giao cảm cổ.

TÌNH HÌNH U KHOANG CẠNH HỌNG TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY TỪ NĂM 2018 – 2021

Leave a Comment