Tính kháng khuẩn kháng nấm của tinh dầu bạch đàn E. Camaldulensis

Tính kháng khuẩn kháng nấm của tinh dầu bạch đàn E. Camaldulensis

Tên bài báo:Tính kháng khuẩn kháng nấm của tinh dầu bạch đàn E. Camaldulensis

Tác giả:    Phạm Thị Hoà, Trần Xuân Mậu

Tên tạp chí:    Y học thực hành

Năm xuất bản:    1994    Số:    6    Tập:    310    Trang:    30-31

Tóm tắt:    

Tiến hành thăm dò tính kháng khuẩn và kháng nấm (KK&KN) của loài E. Camaldulensis Petford, 1 loài bạch đàn hiện đang được phát triển ở nước ta và cũng là 1 loài có triển vọng về nhiều mặt. Tinh dầu tinh dầu bạch đàn được tách từ lá loài E.Camaldulensis Petford bằng phương pháp cất kéo bằng hơi nước. tinh dầu bạch đàn và đặc biệt là cặn tinh dầu bạch đàn có tính KK&KN cao hơn nhiều loại tinh dầu cùng họ như: tràm, chổi. Đặc biệt là tính KK của cặn tinh dầu bạch đàn đối với nấm candida arbicans. Tính KN candida albicans cao hơn gấp 3 lần so với tinh dầu tràm. Nồng độ tối thiểu của cặn tinh dầu bạch đàn ức chế được các chủng vi sinh vật là rất nhỏ.

Tính kháng khuẩn kháng nấm của tinh dầu bạch đàn E. Camaldulensis

Leave a Comment