Trao đổi oxy màng ngoài cơ thể trên bệnh nhân bỏng có hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển

Trao đổi oxy màng ngoài cơ thể trên bệnh nhân bỏng có hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển

Trao đổi oxy màng ngoài cơ thể trên bệnh nhân bỏng có hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển
Lược dịch: Hồ Thị Vân Anh1
1 Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Tổng quan: Hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển (Acute Respiratory distress syndrome: ARDS) chiếm tỷ lệ 34 – 43% ở bệnh nhân bỏng được thông khí nhân tạo, tỷ lệ tử vong 59% trong trường hợp nặng. Kinh nghiệm sử dụng trao đổi oxy qua màng ngoài cơ thể (Extracorporeal Membrane Oxygenation: ECMO) trên bệnh nhân bỏng nặng có biến chứng ARDS vẫn còn nhiều hạn chế. Trong nghiên cứu này, bài báo giới thiệu sử dụng liệu pháp ECMO hiệu quả trong điều trị bệnh nhân bỏng nặng.
Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu hồi cứu, các chỉ tiêu nghiên cứu về dịch tễ, lâm sàng và kết quả điều trị ở bệnh nhân bỏng có biến chứng ARDS được điều trị ECMO từ tháng 2/2017 đến tháng 2/2019.
Kết quả: 8 bệnh nhân bỏng nặng được sử dụng ECMO tại trung tâm, có diện tích bỏng chung trung bình là 37 ± 23%, chỉ số ABSI là 8,4 ± 2, chỉ số BAUX: 98 ± 21,7. Trong đó 7 bệnh nhân có biến chứng ARDS nặng, 1 bệnh ARDS mức độ trung bình được chẩn đoán dựa theo tiêu chuẩn chẩn đoán Berlin với tỷ số PaO2/FiO2 lúc khởi đầu trước khi ECMO là 62 ± 22mmHg, thời gian sử dụng ECMO trung bình là 388 ± 283 giờ. 3 bệnh nhân tử vong vì nhiễm khuẩn nặng, 5 bệnh nhân sống sót ra viện.
Kết luận: Trao đổi oxy qua màng ngoài cơ thể là phương pháp điều trị tối ưu trong điều trị bệnh nhân bỏng có biến chứng ARDS nặng, có tỷ lệ sống sót tương đương với bệnh nhân sử dụng ECMO ở bệnh nhân ARDS nặng không bỏng. ECMO được xem là phương pháp điều trị cứu cánh trong những trường hợp suy hô hấp nặng hoặc có tiên lượng nặng không đáp ứng với các phương pháp điều trị truyền thống.

https://thuvieny.com/trao-doi-oxy-mang-ngoai-co-the-tren-benh-nhan-bong-co-hoi-chung-suy-ho-hap-cap/

Leave a Comment