Triệu Chứng Học Thần Kinh – Bộ Y Tế

Triệu Chứng Học Thần Kinh – Bộ Y Tế

Triệu Chứng Học Thần Kinh – Bộ Y Tế

Chủ biên: PGS. TS. Lê Quang Cường

Nhà xuất bản y học năm 2010

DOWNLOAD SÁCH TẠI ĐÂY : http://goo.gl/gSe5ve

 

Sách Triệu chứng học thần kinh được biên soạn dựa trên chương trình giáo dục Đại học của trường Đại học y Hà Nội , trên cơ sở khung chương trình đã được phê duyệt , Sách được biên soạn với phương châm; Kiến thức cơ bản, hệ thống, nội dung chính xác khoa học, cập nhật các tiến bộ khoa học ,kỹ thuật hiện đại và thực tiễn của việt Nam.

Sách Triệu chứng học thần kinh đã được biên soạn bởi các nhà giáo giàu tâm huyết kinh nghiệm của bộ môn thần kinh học trường đại học y Hà Nội. Sách Triệu chứng học thần kinh đã được hội đồng chuyên môn thẩm định sách và tài liệu dạy – học chuyên ngành bác sĩ đa khoa của Bộ Y Tế .

Để cung cấp các kiến thức cơ bản cho sinh viên luân khoa và học viên sau đại học, Bộ môn Thần kinh – Trường Đại học Y Hà Nội cập nhật một số giáo trình liên quan đến khám phát hiện các triệu chứng thần kinh, các chuyên đề bệnh học thần kinh phục vụ cho chương trình đào tạo bác sĩ đa khoa và chuyên khoa.

Nằm trong khuôn khổ này, cuốn Triệu chứng học thần kinh được biên soạn với mong muốn cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản nhất về các nguyên tắc thăm khám thần kinh, các bước chẩn đoán một hội chứng thần kinh và giới thiệu giá trị của một số phương pháp xét nghiệm bổ trợ trong lĩnh vực thần kinh.
Sách được chia làm hai chương: chương 1. Khám phát hiện các t riệu chứng và các hội chứng lâm sàng thần kinh gồm 21 bài, hướng dẫn cách phát hiện, đánh giá các triệu chứng thần kinh, nguyên tắc lập luận chẩn đoán các hội chứng thần kinh qua đó, hướng đến tìm nguyên nhân gây bệnh. Từ bài 1 đến bài 17 là các kiến thức sinh viên luân khoa cần phải nắm được. Từ bài 18 đến bài 21 giới thiệu các kiến thức lâm sàng thần kinh nên biết để có thể tiếp cận chẩn đoán các bệnh lý có rối loạn chức năng thần kinh cao cấp. Chương 2. Các xét nghiệm bổ trợ trong lĩnh vực thần kinh gồm 2 bài giới thiệu các nguyên tắc cơ bản và ứng dụng chính của một số phương pháp thăm khám cận lâm sàng thuộc lĩnh vực thần kinh đang được áp dụng tại Việt Nam với mong muốn giúp học viên chỉ định đúng đắn, hợp lý các xét nghiệm cần thiết phục vụ cho chẩn đoán bệnh thần kinh. Trong từng bài, các mục tiêu học tập được viết ở đầu bài và những câu hỏi lượng giá được viết ở cuối bài giúp sinh viên tập trung vào những nội dung cơ bản nhất cần học. Trả lời được các câu hỏi viết ở cuối bài có nghĩa là sinh viên đã đạt được mục tiêu học tập.

Triệu Chứng Học Thần Kinh – Bộ Y Tế

Leave a Comment