Truyền máu tự thân một giải pháp tăng nguồn cung cấp máu và an toàn truyền máu có hiệu quả

Truyền máu tự thân một giải pháp tăng nguồn cung cấp máu và an toàn truyền máu có hiệu quả

Tên bài báo:Truyền máu tự thân một giải pháp tăng nguồn cung cấp máu và an toàn truyền máu có hiệu quả

Tác giả:    Đỗ Trung Phấn

Tên tạp chí:    Y học Việt Nam

Năm xuất bản:    1997    Số:    3    Tập:    214    Trang:    2-8

Hiện nay có 2 khó khăn trong truyền máu (TM) trên phạm vi toàn thế giới, đó là sự khan hiếm nguồn cung cấp máu và an toàn không lây nhiễm các bệnh nhiễm trùng qua đường TM (nhất là HIV). TM tự thân (lấy máu trước, trong và sau phẫu thuật rồi truyền lại hoặc pha loãng máu trong phẫu thuật) đã góp phần đáng kể để khắc phục các khó khăn trên. Tuy có một vài bất lợi, nhưng lợi ích của TM tự thân là cơ bản và to lớn. ở Việt Nam, một số cơ sở đã ứng dụng phương pháp này có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của phẫu thuật, an toàn và tiết kiệm.

Truyền máu tự thân một giải pháp tăng nguồn cung cấp máu và an toàn truyền máu có hiệu quả

Leave a Comment