Tư duy lại về phẫu thuật nâng mũi và khuôn mặt, 2020

Tư duy lại về phẫu thuật nâng mũi và khuôn mặt, 2020

Tư duy lại về phẫu thuật nâng mũi và khuôn mặt, 2020. Tập sách này trình bày một cách hiểu đơn giản, dựa trên logic và cách tiếp cận với mũi và khuôn mặt bên ngoài cho phẫu thuật thẩm mỹ, đường thở và điều trị giấc ngủ mà hầu hết chưa được công nhận trong quá khứ. Các tính năng chính của văn bản bao gồm một cách tiếp cận kỹ thuật về phương pháp nâng mũi đơn giản, thay vì thuật toán từng bước thông thường. Nó cũng bao gồm một lời giải thích hợp lý về cách giải phẫu xương mặt là nguyên nhân thực sự của chứng ngưng thở khi ngủ và biến dạng thẩm mỹ với vật lý và bằng chứng về cách thức hoạt động của nó, và đánh giá về phương pháp điều trị cấu trúc khuôn mặt / mũi thông thường, với một phân tích về lý do tại sao chúng bị khiếm khuyết và cần cải thiện. Cuối cùng, chiến lược phẫu thuật nâng mũi được thảo luận bằng sơ đồ La bàn tạo hình mũi (TM).

Xem xét lại phẫu thuật nâng mũi và phẫu thuật khuôn mặt hấp dẫn các bác sĩ phẫu thuật đã thất vọng với kết quả thẩm mỹ và hô hấp của mô hình điều trị thông thường. Nó cũng kêu gọi bác sĩ tai mũi họng, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ hoặc miệng tránh làm việc ở mũi và van mũi bên ngoài vì sự phức tạp của phẫu thuật nâng mũi hoặc ghép quá mức và hạn chế của phẫu thuật cắt bỏ vách ngăn mũi và giảm âm cơ bản. Cuốn sách này cung cấp một cách tiếp cận lai với mũi và khuôn mặt cung cấp kết quả đáng tin cậy và đơn giản hơn thông qua sự hiểu biết về khuôn khổ.

Tư duy lại về phẫu thuật nâng mũi và khuôn mặt, 2020
Rethinking Rhinoplasty and Facial Surgery
Book Subtitle
A Structural Anatomic Re-Analysis of the Face and Nose and Their Role in Aesthetics, Airway, and Sleep
Authors
Howard D. Stupak
Copyright
2020

Tư duy lại về phẫu thuật nâng mũi và khuôn mặt, 2020

Leave a Comment