TỶ LỆ NHIỄM VI SINH TRONG NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI PHỤC VỤ HÀNH KHÁCH QUA CỬA KHẨU QUỐC TẾ MỘC BÀI TÂY NINH

TỶ LỆ NHIỄM VI SINH TRONG NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI PHỤC VỤ HÀNH KHÁCH QUA CỬA KHẨU QUỐC TẾ MỘC BÀI TÂY NINH

TỶ LỆ NHIỄM VI SINH TRONG NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI PHỤC VỤ HÀNH KHÁCH QUA CỬA KHẨU QUỐC TẾ MỘC BÀI TÂY NINH
Đặt vấn đề và mục tiêu nghiên cứu: Nước uống đóng chai (NUĐC) hiện là một loại thực phẩm thiết yếu 
trong cuộc sống, rất đa dạng về sản phẩm với sự tham gia của nhiều cơ sở sản xuất từ lớn đến nhỏ. Thực hiện đềtài nghiên cứu này giúp chúng ta biết được thực trạng chất lượng NUĐC đang sử dụng trên xe khách tuyến Tp.HCM-Phnômpênh. 
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang được thực hiện tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài với phương pháp lấy mẫu toàn bộ. Tất cả nhãn hiệu NUĐC sử dụng phục vụ hành khách trên xe khách tuyến Tp.HCM – Phnômpênh đều được chọn vào nghiên cứu. Mẫu NUĐC được lấy trực tiếp, ngẫu nhiên trên xe khách qua Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. Tất cả có 48 mẫu NUĐC được chọn. Mẫu được bảo quản và chuyển đến Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Tây Ninh làm xét nghiệm để đánh giá về mặt chất lượng vi sinh.
Kết quả: Tổng số 48 mẫu NUĐC xét nghiệm vi sinh, có 18 mẫu không đạt (37,5%); trong đó không đạt vềchỉ tiêu  Pseudomonas  aeruginosa là  cao  nhất  với  14  mẫu  (29,2%).  Có  4  mẫu  (8,3%)  không  đạt  về chỉ tiêu Coliform, 3 mẫu (6,2%) không đạt về chỉ tiêu Streptococci feacal, 2 mẫu (4,2%) không đạt về chỉ tiêu E.coli. Tuy nhiên, tất cả 48 mẫu đều đạt chỉ tiêu Bào tử vi khuẩn kị khí khử sulfit.
Kết luận: NUĐC phục vụ hành khách trên xe khách tuyến Tp.HCM – Phnompênh tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài không đạt chất lượng về mặt vi sinh có tỷ lệ khá cao, đặc biệt là chỉ tiêu Pseudomonas aeruginosa. Cần có sự can thiệp kịp thời của các ngành chức năng góp phần làm cải thiện chất lượng NUĐC nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng

TỶ LỆ NHIỄM VI SINH TRONG NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI PHỤC VỤ HÀNH KHÁCH QUA CỬA KHẨU QUỐC TẾ MỘC BÀI TÂY NINH

Leave a Comment