Ứng dụng siêu âm trong chiết xuất vỏ canh-kina

Ứng dụng siêu âm trong chiết xuất vỏ canh-kina

Tên bài báo:Ứng dụng siêu âm trong chiết xuất vỏ canh-kina

Tác giả:Phan Kim Dung, Lê Văn Truyền, Trần Tử An, Đinh Công Mẽ
Tên tạp chí:Dược học
Năm xuất bản:1993Số:1Tập:216Trang:18-20
Tóm tắt:Nguyên liệu là vỏ cây canh kina ở miền Nam VN, do xí nghiệp dược phẩm TW III cung cấp. Ứng dụng phương pháp bố trí thí nghiệm yếu tố biểu 2h kết hợp ô vuông la tinh [3,4]. Kết quả cho thấy phương pháp chiết suất bằng siêu âm có ưu điểm rút ngắn được thời gian chiết suất, thời gian làm ẩm chỉ cần 10-15 phút. Đạt hiệu suất chiết suất cao 98,36%. Tìm được điều kiện tối ưu cho quá trình chiết suất bằng siêu âm. Siêu âm không phá huỷ hoạt chất trong canh kina.

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment