VAI TRÒ CỦA CHỤP CỘNG HƯỞNG TỪ TRONG CHẨN ĐOÁN U BUỒNG TRỨNG CHƯA PHÂN ĐỊNH LÀNH TÍNH VÀ ÁC TÍNH THEO SIÊU ÂM

VAI TRÒ CỦA CHỤP CỘNG HƯỞNG TỪ TRONG CHẨN ĐOÁN U BUỒNG TRỨNG CHƯA PHÂN ĐỊNH LÀNH TÍNH VÀ ÁC TÍNH THEO SIÊU ÂM

VAI TRÒ CỦA CHỤP CỘNG HƯỞNG TỪ TRONG CHẨN ĐOÁN U BUỒNG TRỨNG CHƯA PHÂN ĐỊNH LÀNH TÍNH VÀ ÁC TÍNH THEO SIÊU ÂM
Lê Triệu Hải1, Bùi Văn Hoàng2, Võ Minh Tuấn1, Huỳnh Phượng Hải1, Tô Mai Xuân Hồng1, Nguyễn Thị Minh Trang1
1 Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
2 Bệnh viện Từ Dũ
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Đặt vấn đề: Việc chẩn đoán u buồng trứng (UBT) chưa phân định lành tính và ác tính theo siêu âm vẫn là thách thức trong thực hành lâm sàng. Việc phát hiện sớm và phân nhóm chẩn đoán đúng giúp đánh giá chính xác và định hướng chiến lược điều trị phù hợp. Mục tiêu: Xác định giá trị chẩn đoán của cộng hưởng từ (CHT) trong chẩn đoán ung thư buồng trứng (UTBT) ở những trường hợp không phân định được lành tính và ác tính trên siêu âm theo qui tắc đơn giản Nhóm phân tích hệ thống các UBT quốc tế – IOTA tại Bệnh viện Từ Dũ. Phương pháp: Thiết kế nghiên cứu: xét nghiệm chẩn đoán, hồi cứu. Nghiên cứu được thực hiện bằng việc truy xuất hình ảnh chụp CHT vùng bụng chậu của 1116 phụ nữ được chẩn đoán u phần phụ thực hiện tại Bệnh viện Từ Dũ từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/03/2020. Phân lập nhóm bệnh nhân đã được chụp CHT nhằm xác định đặc điểm của các khối u phần phụ mà siêu âm không thể phân định lành tính và ác tính theo siêu âm. Giải phẫu bệnh (GPB) được xem là tiêu chẩn vàng để xác định độ chính xác của của CHT. Kết quả: Với tổng số 246 bệnh nhân có khối u phần phụ được chụp CHT, kết quả mô tả đúng 83% các khối u phần phụ, với độ chính xác chung tính cho chẩn đoán UTBT  là 83,9%. Trong tiên đoán UTBT, độ nhạy của chụp CHT 84% (KTC 95% 75-91); giá trị tiên đoán dương là 70% (KTC 95% 60 – 78); và giá trị tiên đoán âm là 92%. CHT với các hình ảnh như nhú thành nang (OR=8,6), bắt thuốc không đồng nhất (OR=8,3), dịch ổ bụng (OR=15,4) có giá trị dự đoán ác tính tốt nhất. Kết luận: CHT có độ chính xác cao trong chẩn đoán UBT. Nên triển khai việc áp dụng chụp CHT cho những phụ nữ chưa xác định được UBT lành tính và ác tính theo siêu âm. 

Năm 2019, Hướng  dẫn  của  Hội Điện  quang Hoa  Kỳvà  Nhóm  phân  tích  hệthống  các  UBT quốc  tếkhuyếncáo  chụp CHTkhi  không  phân định được UBTlành tính hoặc ác tính nhằm mục đích có được kết cục tốt nhất trong điều trịUTBT vàgiảm  thiểutối đa các  can thiệp  không  cần thiết ởnhững bệnh nhân có nguy cơ ác tính thấp đã được đưa ra [3]. Các kết  luận chưa rõ ràng vềUBT trên siêu âm cần được hỗtrợthêm hình ảnh học trên CHT. Hiện nay tại bệnh viện TừDũ, các  bệnh nhân có UBT nhưng không phân định được lành ác trên siêu âm đều được  chụp  CHT và  sau  đó  được  phẫu  thuật  cắt  bỏkhối  u  và đánh giá GPB. Trong thực  hành  này  vai  trò  của chụp  CHT  từchưa  được  tận  dụng  triệt  đểđểđánh giá lành ác theokhuyến  cáotrên.  Vì  vậy chúng tôi muốn đánh giá xemgiá trịchẩn đoán hình ảnh  với  chụp CHT trong đánh giá mức độlành  ác  của  khối  u  bằng cách đối  chiếu  với  giải phẫu  bệnh  sau  phẫu  thuật.  Nghiên  cứu  được thực hiện với câu hỏi nghiên cứu: “Tỉ lệ dự đoán đúng UBT lành và ác tính với  CHT  trong  chẩn đoán UBT trước phẫu thuật tại Bệnh viện TừDũ là bao nhiêu?”. Mục tiêu nghiên cứuXác  định  giá  trịchẩn  đoán  của  CHT  trong chẩn  đoán  UTBT ởnhững  trường  hợp  không phân định được lành tính và ác tính trên siêu âm tại Bệnh viện Từ Dũ.

VAI TRÒ CỦA CHỤP CỘNG HƯỞNG TỪ TRONG CHẨN ĐOÁN U BUỒNG TRỨNG CHƯA PHÂN ĐỊNH LÀNH TÍNH VÀ ÁC TÍNH THEO SIÊU ÂM

Leave a Comment