VAI TRÒ CỦA LACTATE MÁU TRONG TIÊN LƯỢNG TỬ VONG NHIỄM TRÙNG HUYẾT TRẺ EM

VAI TRÒ CỦA LACTATE MÁU TRONG TIÊN LƯỢNG TỬ VONG NHIỄM TRÙNG HUYẾT TRẺ EM

 VAI TRÒ CỦA LACTATE MÁU TRONG TIÊN LƯỢNG TỬ VONG NHIỄM TRÙNG HUYẾT TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1 NĂM 2003-2005

Bùi Quốc Thắng* 
TÓM TẮT 
Có tất cả 107 được chẩn đóan nhiễm trùng huyết dựa trên các tiêu chuẩn của Levy M.M. và cộng sự tại Hội nghị Quốc tế năm 2001 về định nghĩa nhiễm trùng huyết. Trẻ dưới 5 tuổi chiếm đa số 72,89%. Phần lớn các trẻ nhập viện đến từ các tỉnh chiếm 70,09%. Có 49 trường hợp tử vong trong lô nghiên cứu. Bằng phương pháp phân tích hồi qui đa biến trên những biến có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê khi phân tích đơn biến, chúng tôi thấy sự gia tăng nồng độ Lactate máu có liên quan đến tử vong ở những trẻ nhiễm trùng huyết (p=0,018). Khi nồng độ lactate máu tăng thêm 1 mmol/L thì nguy cơ tử vong sẽ tăng gấp 1,232 lần ( với khỏang tin cậy 1,0363 – 1,4646).

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment