VAI TRÒ CỦA LỌC MÁU TRONG HỒI SỨC TÍCH CỰC-CHỐNG ĐỘC 

VAI TRÒ CỦA LỌC MÁU TRONG HỒI SỨC TÍCH CỰC-CHỐNG ĐỘC 

VAI TRÒ CỦA LỌC MÁU TRONG HỒI SỨC TÍCH CỰC – CHÔNG ĐỘC 

GS.TS Nguyễn Gia Bình
Khoa HSTC . Bệnh viện Bạch Mai-Chủ tịch Hội HSCC &CD Việt Nam 

Con người có tuần hoàn

Cung cấp oxy, đường, mỡ, protein, vitamin, yếu tố vi lương …. Cho hoạt động sống của tế bào, các cơ quan hoạt động bình thường 
Vận chuyển : các chất trong quá trình chuyển hóa, nội tiết, đưa các chất đến những nơi nhất định 
Đào thải : giúp dưa các chất đến những nơi đào thải : 
     + Qua thận ( hấp thu, thải trừ , chuyển hóa…) các chất tan trong nước
     + Qua phổi : đào thải CO2 , lấy O2 
     +  Qua gan : đào thải các chất qua mật 
     + Qua ruột : các chất không hấp thu được 
TUẦN HOÀN CẦN ĐƯỢC ỔN ĐỊNH 

MAU CẦN ĐƯỢC ỔN ĐỊNH VỀ THỂ TÍCH,  THÀNH PHẦN NƯỚC VÀ CÁC CHẤT TRONG MÁU TRONG GIỚI HẠN SINH LÝ BÌNH THƯỜNG ĐỂ DUY TRÌ NỘI MÔI GIÚP CHO TẾ BÀO HOẠT ĐỘNG BÌNH THƯỜNG
MỌI THAY ĐỔI VƯỢT QUÁ GIỚI HẠN ĐỀU PHẢI ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH KHI CƠ THỂ KHÔNG TỰ ĐIỀU CHỈNH ĐƯỢC THÌ CẦN CÓ PHƯƠNG TIỆN TRỢ GIÚP TỪ BÊN NGOÀI 

 

DOWNLOAD BÀI GIẢNG TẠI ĐÂY : https://goo.gl/GVU3vo

ĐÁNH GIÁ & CUNG CẤP DINH DƯỠNG Ở BỆNH NHÂN HỒI SỨC TÍCH CỰC
 

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment