Vai trò của thang điểm SNAPII trong tiên lượng tử vong sơ sinh tại khoa Hồi sức Cấp cứu

Vai trò của thang điểm SNAPII trong tiên lượng tử vong sơ sinh tại khoa Hồi sức Cấp cứu

Vai trò của thang điểm SNAPII trong tiên lượng tử vong sơ sinh tại khoa Hồi sức Cấp cứu Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng năm 2020
Đặng Văn Chức, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Ngọc Yến, Đặng Việt Linh, Đinh Nguyễn Thành Quyết, Kim Ban Kỳ, Bùi Văn Hợp, Đinh Dương Tùng Anh, Chu Thị Hà

Mục tiêu. Nghiên cứu nhằm mô tả một số đặc điểm của trẻ sơ sinh nằm điều trị tại khoa Hồi sức Cấp cứu Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng từ 01/01/2020 đến 31/12/2020 và xác định giá trị tiên lượng tử vong của các đối tượng nghiên cứu này bằng SNAP II.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu. Đối tượng gồm 92 trẻ sơ sinh vào điều trị tại khoa Hồi sức Cấp cứu và phương pháp nghiên cứu mô tả một loạt ca bệnh.

Kết quả. Trong số 92 trẻ sơ sinh, trẻ trai chiếm 58,7%, trẻ trước 24 giờ tuổi chiếm 84,4%. Có 84,7% bệnh nhân vào viện lý do bệnh hô hấp. Tỉ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh sau 24 giờ nhập viện trong nghiên cứu là 26,1%. Nguyên nhân tử vong: non tháng (29,17%), nhiễm khuẩn huyết (25%), xuất huyết não (25%), đẻ ngạt (8,33%), chậm tiêu dịch phổi (8,33%). Thang điểm SNAP II có giá trị tiên lượng tử vong ở trẻ sơ sinh với diện tích dưới đường cong ROC là 0,896. Ngưỡng điểm SNAP II có giá trị đánh giá nguy cơ tử vong là 15 với độ nhạy là 87,5% và độ đặc hiệu là 76,5%.

Kết luận. Thang điểm SNAP II có thể dùng để tiên lượng khả năng sống sót của sơ sinh điều trị tại khoa Hồi sức Cấp cứu.

Tử vong sơ sinh (TVSS) luôn là vấn đề dành được nhiều sự quan tâm của các nhà khoa học và là một trong những chỉ số chính để đánh giá sức khỏe thể chất và tinh thần, đánh giá chất lượng của chăm sóc sản khoa, sơ sinh đồng thời phản ảnh được những tiến bộ về y tế của một quốc gia. Trong thời gian gần đây, tử vong trẻ em dưới 5 tuổi giảm một cách rõ rệt, trong khi đó thì tỉ lệ TVSS lại giảm rất chậm. Tại Việt Nam, theo thống kê của Bộ Y tế 2009: tỉ suất TVSS trong cả nước là 9,5%, tỉ suất tử vong sinh sinh sớm là 6,9% (0-6 ngày tuổi) và sơ sinh muộn là 2,6% (7- 28 ngày tuổi).

 

 

Vai trò của thang điểm SNAPII trong tiên lượng tử vong sơ sinh tại khoa Hồi sức Cấp cứu

Leave a Comment