Vấn đề người mang ký sinh trùng lạnh trong bệnh sốt rét

Vấn đề người mang ký sinh trùng lạnh trong bệnh sốt rét

Tên bài báo:Vấn đề người mang ký sinh trùng lạnh trong bệnh sốt rét

Tác giả:    Vũ Thị Phan

Tên tạp chí:    Phòng chống bệnh sốt rét và bệnh ký sinh trùng

Năm xuất bản:    1994    Số:    1            Trang:    30-35

Tóm tắt:    

Trong chiến lược phòng chống sốt rét (PCSR) hiện nay, việc điều trị nguồn bệnh để giảm tử vong, giảm mắc bệnh, đi đôi với việc phòng chống vector có chọn lọc là rất quan trọng. Người mang ký sinh trùng lạnh (NMKSTL) cũng là nguồn bệnh như BN SR, có lúc họ nhiều hơn BN, họ lại có khả năng di chuyển cao. Từ trước tới nay, họ ít được quan tâm. Từ nay về sau, họ phải được chú trọng đúng với tầm quan trọng của họ. Mục tiêu công tác cấp cứu điều trị SR không những ở chỗ giảm được tử vong, trả đúng thời hạn BN SR về công tác, lao động mà còn ở chỗ chống được lây lan, chống được hiện tượng mang KSTL. Xét nghiệm lam máu ở những đối tượng có nguy cơ trở thành mang KSTL là cách tốt nhất hiện nay để phát hiện người mang KSTL. Nếu không có kính hiển vi thì phải điều trị chống tái phát cho BN cũ và trẻ em. Người mang KSTL cần được giải quyết như BN SR (tái phát). Cần bổ sung chuyên đề “NMKSTL trong bệnh SR” vào kế hoạch nghiên cứu đào tạo về SR trong giai đoạn hiện nay.

Vấn đề người mang ký sinh trùng lạnh trong bệnh sốt rét

Leave a Comment