Vệ sinh phân người và nạn ô nhiễm môi trường do ký sinh trùng đường ruột

Vệ sinh phân người và nạn ô nhiễm môi trường do ký sinh trùng đường ruột

Tên bài báo:Vệ sinh phân người và nạn ô nhiễm môi trường do ký sinh trùng đường ruột

Tác giả:    Lê Ngọc Bảo

Tên tạp chí:    Vệ sinh phòng dịch

Năm xuất bản:    1995    Số:    4    Tập:    5    Trang:    147-15

Vệ sinh môi trường (VSMT) nói một cách bao quát, vệ sinh phân người nói một cách cụ thể, có ý nghĩa rất quan trọng về sức khỏe – môi trường – sinh thái ở nước ta và thế giới. Giải quyết vấn đề vệ sinh, với sự tài trợ của UNICEF, Bộ Y tế quản lý chương trình VSMT, chương trình được bắt đầu triển khai từ năm 1985. Một trong những giải pháp kỹ thuật được nghiên cứu kỹ và áp dụng rộng rãi là hố xí 2 ngăn. Trong nhiều năm, một số giải pháp kỹ thuật đã được thử nghiệm ở nước ta: hố xí thấm dội nước năm 1990, hố xí bán tự hoại cải tiến năm 1992, cầu tiêu ao cá năm 1994. Một trong những nội dung quan trọng về VSMT ở nước ta là vấn đề mắc các bệnh ký sinh trùng đường ruột, yếu tố quan trọng dẫn đến tỷ lệ mắc là ô nhiễm môi trường do phân. Điều đáng lưu ý cuối cùng về vấn đề vệ sinh là giá thành của các loại hố xí.

Vệ sinh phân người và nạn ô nhiễm môi trường do ký sinh trùng đường ruột

Leave a Comment